Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Wśród hodowców wzrasta zainteresowanie działaniami skierowanymi na poprawę zdrowia racic. Z tego względu podczas zorganizowanych przez firmę De Heus targów “AgroDays Dni Hodowcy 2017” jedna z pięciu stref warsztatowych była całkowicie poświęcona korekcji oraz kąpielom racic. Targi odwiedziło nie tylko wielu hodowców, ale także liczne grono korektorów. Byli oni zainteresowani zarówno prezentowanym sprzętem do korekcji, jak i rejestracją informacji o schorzeniach racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Spotkanie hodowców, korektorów i zespołu “CGen korekcja” było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów o współpracy prowadzącej do ograniczenia występowania schorzeń racic. Zdjęcia z tego wydarzenia zostały umieszczone tutaj.