Projekt „CGen korekcja” – październik 2017

Wzięliśmy udział w kolejnym szkoleniu specjalistycznym dla inspektorów nadzoru PFHBiPM. Jeden z uczestników projektu „CGen korekcja” Karol Jaroch podzielił się wiedzą o czynnikach warunkujących występowanie poszczególnych schorzeń, możliwościach ich identyfikacji oraz działaniach, jakie powinni podejmować hodowcy w celu ograniczenia strat wywoływanych chorobami racic. Korektor opowiedział także o swoich doświadczeniach z codziennej pracy z aplikacją, o tym jak dostęp do historii zdrowia krowy może zwiększyć efektywność podejmowanych działań, a także jak współpracować z hodowcą w oparciu o zestawienia pokorekcyjne.