Poznaj różnice między sezonem oceny a przebiegiem dodatkowym

Od października 2020 r. rankingi najlepszych samic ocenionych genomowo, publikowane przez CGen, aktualizowane są aż 6 razy w ciągu roku, dzięki czemu zawierają wszystkie ocenione dotychczas zwierzęta.

W kwietniu, sierpniu, grudniu wszystkie samice otrzymują wyniki oceny wartości hodowlanej. Natomiast w lutym, czerwcu i październiku oceniane są tylko sztuki zgenotypowane już po publikacji wyników sezonowych. Wyniki z tych dodatkowych przebiegów są porównywalne z uzyskiwanymi w sezonach i dlatego ich umieszczanie na wspólnym rankingu jest możliwe. W przypadku gdy dana sztuka w przebiegu dodatkowym uzyska wartość indeksu IE lub PF pozwalającą na zakwalifikowanie jej do rankingu CGen, to pojawia się ona na liście najlepszych jałówek lub krów.

Samice ocenione po raz pierwszy w sezonie dodatkowym można rozpoznać dzięki znacznikowi zamieszczonemu na karcie zwierzęcia. Wyświetlenie karty jest możliwe po kliknięciu ID jałówki w rankingu. Wspomniany znacznik wskazujący na to, z jakiego miesiąca pochodzą wyświetlane wyniki znajduje się nad panelem prezentującym rozwijane listy z pogrupowanymi wartościami hodowlanymi (zaznaczono na obrazku).

W wielu krajach przebiegi dodatkowe odbywają się co tydzień. Pozwala to na częstsze uzyskanie ocen genomowych, a w efekcie skrócenie czasu oczekiwania hodowcy na wyniki sztuk zgenotypowanych. Uzyskiwanie wyników oceny wartości hodowlanej dla jałówek w jak najmłodszym wieku jest kluczowe ze względu na możliwość podejmowania decyzji selekcyjnych na bieżąco. Jednocześnie prowadzenie oszacowań dla wszystkich zwierząt z populacji z dużą częstotliwością nie jest możliwe z uwagi na czasochłonność obliczeń. Dlatego też powszechne na świecie stały się cotygodniowe przebiegi dodatkowe.