Wyniki Indeksu Ekonomicznego na bazie sierpniowej oceny wartości hodowlanej

Wyniki Indeksu Ekonomicznego na bazie sierpniowej oceny wartości hodowlanej

Opublikowaliśmy nowe rankingi zwierząt na podstawie sierpniowych wyników oceny wartości hodowlanej. Rankingi najlepszych buhajów, krów, jałówek oraz stad znajdują się na stronie cgen.pl/indeksy/.

Po wybraniu interesującego rankingu, domyślnie wyświetli się zestawienie zwierząt uszeregowanych według wartości Indeksu Ekonomicznego, czyli indeksu selekcyjnego wyrażającego łączną wartość hodowlaną zwierzęcia w przeliczeniu na złotówki (więcej informacji tutaj). Ponadto umożliwiamy wyświetlanie rankingów zwierząt według wartości indeksu PF – w tym celu na stronie rankingu należy zmienić kryterium w pierwszym oknie z “IE” na “PF” (lub analogicznie z “rIE” na “rPF”).

Natomiast wyświetlanie indywidualnych podsumowań genotypowania jest dostępne dla hodowców genotypujących sztuki w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM i wymaga zalogowania. Zestawienia zawierają wartości IE dla zwierząt zgenotypowanych w aktualnym sezonie, a także wszystkich ocenionych genomowo zwierząt ze stada.

Odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące korzystania z tego narzędzia zostały zebrane tutaj. Polecamy też uwadze uzupełnione pytania i odpowiedzi dotyczące Indeksu Ekonomicznego (cgen.pl/indeks-ekonomiczny/pytania-i-odpowiedzi/).

Sierpniowe wyniki oceny wartości hodowlanej już wkrótce

Sierpniowe wyniki oceny wartości hodowlanej już wkrótce

Przed nami publikacja wyników z oficjalnego sezonu oceny wartości hodowlanej w sierpniu 2020 r. Opublikujemy nowe rankingi według Indeksu Ekonomicznego oraz indeksu PF na stronie cgen.pl/indeksy/. Oprócz aktualizacji rankingów:
– najlepszych buhajów,
– najlepszych samic,
– najlepszych jałówek według wartości rodowodowych indeksów,
– najlepszych stad,
zaktualizowane zostaną także wartości IE samic w podsumowaniu genotypowania. Jest to narzędzie dostępne dla hodowców genotypujących sztuki w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące podsumowania genotypowania znajdują się na stronie cgen.pl/indeksy/pytania-i-odpowiedzi/.
Spodziewany termin publikacji nowych wyników to 14.08.2020 r.

Ogromne zainteresowanie IE podczas spotkania w regionie kujawsko-pomorskim

Ogromne zainteresowanie IE podczas spotkania w regionie kujawsko-pomorskim

Podczas spotkania Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących Indeksu Ekonomicznego i możliwości jego wykorzystania w stadzie. Hodowcy mogli zorientować się jak ich region wypadł na tle kraju pod względem wartości IE. Wykład nt. “Indeksu Ekonomicznego jako nowego narzędzia w pracy hodowlanej” przedstawiła dr Katarzyna Rzewuska. Gratulujemy hodowcom, których sztuki znalazły się w rankingu najlepszych samic dostępnym na cgen.pl/indeksy/ocena/samice/rankingi i życzymy dalszych sukcesów.

Duże zróżnicowanie wartości IE wśród buhajów z dostępnym nasieniem i w populacji krów

Duże zróżnicowanie wartości IE wśród buhajów z dostępnym nasieniem i w populacji krów

W drugiej części analiz dotyczących wartości IE w kwietniowej ocenie wartości hodowlanej, prezentujemy podsumowanie wyników dla buhajów, których nasienie jest dostępne na krajowym rynku oraz charakterystykę populacji samic objętych kontrolą użytkowości w PFHBiPM. Najważniejsze informacje o IE w aktualnym sezonie…

Czytaj dalej...
Nowe wyniki genotypowania już dostępne

Nowe wyniki genotypowania już dostępne

Mimo trudnych okoliczności, wielu hodowców kontynuuje prowadzenie efektywnej pracy hodowlanej i genotypuje samice w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Już teraz mogą oni wyświetlać nowe wyniki genomowej oceny wartości hodowlanej samic wraz z IE w oferowanym przez CGen narzędziu: podsumowaniu genotypowania!

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi logowania się do podsumowania genotypowania, które zostały zebrane na stronie: cgen.pl/indeksy/pytania-i-odpowiedzi

Natomiast instrukcja korzystania z podsumowania genotypowania została opisana na stronie cgen.pl/indeksy/objasnienia/ w sekcji „podsumowanie genotypowania”.

Indeks Ekonomiczny w sezonie 2020.1

Indeks Ekonomiczny w sezonie 2020.1

W najnowszym czerwcowym wydaniu czasopisma Hodowla i Chów Bydła po raz pierwszy ukaże się podsumowanie Indeksu Ekonomicznego dla najnowszego sezonu oceny dla wszystkich udostępnionych rankingów obydwu odmian bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W artykule „Indeks Ekonomiczny – analiza kwietniowej oceny –…

Czytaj dalej...
Rozwija się współpraca między CGen a partnerami hodowlanymi

Rozwija się współpraca między CGen a partnerami hodowlanymi

Informując o nowych rankingach CGen na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej z sezonu 2020.1, wskazaliśmy dla jakich grup buhajów wartości Indeksu Ekonomicznego są publikowane w rankingu (więcej informacji tutaj). Jedną z nowości jest publikowanie wartości IE dla nowych buhajów z…

Czytaj dalej...
Wyniki kwietniowej oceny wartości hodowlanej już dostępne

Wyniki kwietniowej oceny wartości hodowlanej już dostępne

Zamieściliśmy nowe rankingi buhajów, najlepszych samic i stad oraz podsumowania genotypowania bazujące na wynikach oceny z sezonu 2020.1. Aktualne wartości indeksów są dostępne na stronie cgen.pl/indeksy. Zazwyczaj zmiany w uszeregowaniu zwierząt pomiędzy sezonami są konsekwencją pozyskania nowych obserwacji oraz objęcia…

Czytaj dalej...
Zbliża się publikacja nowych wyników oceny wartości hodowlanej

Zbliża się publikacja nowych wyników oceny wartości hodowlanej

Przed nami publikacja wyników z kolejnego oficjalnego sezonu oceny wartości hodowlanej buhajów i samic. W sezonie 2020.1 nastąpi zmiana bazy genetycznej zwierząt, która odbywa się standardowo co 5 lat. Stanowi to dodatkowe źródło zmian w uszeregowaniu zwierząt w rankingach według…

Czytaj dalej...
Optymalizuj pracę hodowlaną w stadzie bydła mlecznego

Optymalizuj pracę hodowlaną w stadzie bydła mlecznego

Korzyści z produkcji mleka to fundament działalności wielu gospodarstw. Podczas II Forum Genetycznego, którego tematyka dotyczyła Indeksu Ekonomicznego oraz genotypowania, wskazano, że można zwiększać zyski przez prowadzenie selekcji nakierowanej na doskonalenie istotnych ekonomicznie cech.

Czytaj dalej...
1 2 3 13