Ankieta dla hodowców – oczekiwania odnośnie indeksów selekcyjnych

Ankieta dla hodowców – oczekiwania odnośnie indeksów selekcyjnych

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzi prace, które mają na celu aktualizację indeksów selekcyjnych dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Z tej racji przygotowana została ankieta dotycząca doskonalenia populacji, która odpowiada na oczekiwania hodowców.

Ankieta pozwoli poznać perspektywę hodowców i uwzględnić ją podczas opracowywania nowych formuł indeksów.  

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 25 minut. Całość składa się z 7 sekcji tematycznych:

 1.       Informacje wstępne
 2.       Jakie chcę mieć krowy w stadzie? 
 3.       Jakie podindeksy mnie interesują?
 4.       Które cechy wybieram? 
 5.       Jakie nowe cechy są dla mnie ważne?
 6.       Krowy, których chcę uniknąć w stadzie
 7.       Jakie są główne przyczyny brakowania w moim stadzie?

 

Link do ankiety preferencji hodowlanych

Pierwszy etap zbierania odpowiedzi potrwa do 31.08.2024 roku. Mimo to, zwracamy się z prośbą o jak najszybsze wypełnienie ankiety. Umożliwi to przystąpienie do realizacji kolejnych etapów projektu. 

W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety przez hodowcę, pracownicy PFHBiPM zapewnią wsparcie w uzupełnieniu formularza.

Czerwcowe wyniki oceny wartości hodowlanej dostępne

Czerwcowe wyniki oceny wartości hodowlanej dostępne

Wyniki oceny wartości hodowlanej z czerwca 2024 r. zostały udostępnione.

Można je znaleźć w ogólnodostępnych rankingach najlepszych jałówek i krów na bazie Indeksu Ekonomicznego (IE) oraz indeksu PF. Hodowcy mają dostęp do wyników swoich zwierząt w podsumowaniu genotypowania. Te narzędzia są dostępne pod adresem https://www.cgen.pl/indeksy/.

Kwietniowe wyniki oceny wartości hodowlanej dla bydła rasy simentalskiej

Kwietniowe wyniki oceny wartości hodowlanej dla bydła rasy simentalskiej

Opublikowaliśmy kwietniowe wyniki oceny wartości hodowlanej dla bydła rasy simentalskiej.

Wyniki najlepszych buhajów i samic tej rasy są dostępne w rankingach na stronie https://www.cgen.pl/indeksy/

W jaki sposób wyświetlić wyniki indeksu PFSM? W menu rankingu w filtrze rasy/odmiany zmień domyślną pozycję HO” na SM”.

Publikacja oceny samic

Publikacja oceny samic

Od dziś publikujemy rutynowo wartości hodowlane samic dla odporności na dermatitis  digitalis (DD). Jest to pierwsza cecha spośród cech zdrowotności racic objęta oceną wartości hodowlanej. 

Gdzie można znaleźć wyniki swoich samic?

 • w karcie zwierzęcia, klikając bezpośrednio na interesującą nas samicę w rankingu krajowym. W menu z rozwijanymi belkami z wartościami hodowlanymi została dodana nowa: Zdrowotność racic”.
 • w indywidualnym podsumowaniu genotypowania, po zalogowaniu się do serwisu, widoczne są wartości hodowlane wszystkich sztuk zgenotypowanych w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. W ogólnym widoku została dodana kolumna DD”, która zawiera wartości hodowlane dla dermatitis digitalis. Wchodząc w kartę samicy z podsumowania genotypowania, w rozsuwanej belce Zdrowotność racic”, widoczna jest również wartość hodowlana i dokładność oceny dla dermatitis digitalis.

Więcej informacji dotyczących publikacji OWH samic znajdziesz tutaj.

Samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z kwietniowymi wynikami OWH

Samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z kwietniowymi wynikami OWH

Opublikowaliśmy kwietniowe wyniki oceny wartości hodowlanej dla krów i jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

Zachęcamy do wyświetlania rankingów:

 • najlepszych samic na bazie Indeksu Ekonomicznego (IE) lub indeksu PF. W tym rankingu znajdziesz krowy (ocenione konwencjonalnie lub genomowo) i jałówki (ocenione genomowo),
 • najlepszych jałówek na bazie indeksu rodowodowego (rIE lub rPF),
 • najlepszych stad na bazie indeksu rodowodowego (rIE lub rPF).

Są to ogólnodostępne rankingi dostępne ze strony: https://www.cgen.pl/indeksy/

Hodowcy genotypujący samice w Laboratorium Genetyki Bydła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka mogą logować się do indywidualnych podsumowań genotypowania. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się na stronie: https://www.cgen.pl/podsumowanie-genotypowania/

Od dziś można również przeglądać wyniki samic dla nowej cechy dermatitis digitalis (DD), czyli zapalenia skóry palca. Jest to pierwsza z cech zdrowotności racic. Wyniki są widoczne w karcie zwierzęcia w rozsuwanej belce „Zdrowotność racic”.

Więcej informacji dotyczących oceny wartości hodowlanej dla tej cechy znajdziesz tutaj.

Ranking buhajów wg DD

Ranking buhajów wg DD

Chcesz sprawdzić, jakie buhaje wyróżniają się wysoką wartością hodowlaną dla DD? 

Możesz to zrobić dzięki interaktywnym rankingom na stronie cgen.pl

Wystarczy wybrać w menu kontekstowym „Dermatitis digitalis”, a zostanie utworzony ranking buhajów posortowanych według ich wartości hodowlanych dla DD. Za indeksem PF pojawi się kolumna DD, a w niej wartości hodowlane dla tej cechy. W rankingu można sprawdzać jednocześnie wartość dla DD i dla obu indeksów selekcyjnych, czyli PF i IE, co daje pełniejszy obraz odnośnie potencjału genetycznego danego rozpłodnika.

Postaw na genetyczną odporność na DD

Postaw na genetyczną odporność na DD

Do oceny wartości hodowlanej wprowadzono nową cechę – odporność na dermatitis digitalis. Jakich wartości można się spodziewać oglądając wyniki i jak je interpretować?

Wartości hodowlane są standaryzowane, co oznacza, że wyraża się je jako zmienną o średniej 100 i odchyleniu standardowym 10. Wyższa wartość hodowlana to wyższy potencjał genetyczny dla odporności zwierzęcia na dermatitis digitalis. Wartość poniżej 100 oznacza, że zwierzę plasuje się poniżej średniej pod względem genetycznej odporności na DD.

Wybierając buhaje, sprawdzajcie czy mają dostępną wartość hodowlaną dla DD. Jeśli zależy Wam na podniesieniu odporności na DD w Waszym stadzie, uwzględniajcie buhaje z wysoką wartością hodowlaną dla tej cechy.

Jednak co, jeśli buhaj wpisuje się w Wasz cel hodowlany, a ma niską wartość hodowlaną dla DD? Należy pamiętać, że istnieje  większe prawdopodobieństwo uzyskania córek podatnych na to infekcyjne schorzenie racic, a w konsekwencji konieczność większej dbałości o profilaktykę.

Zawsze warto znać potencjał genetyczny zwierząt, by w codziennym zarządzaniu podejmować adekwatne decyzje. Wartości hodowlane dla odporności na DD buhajów rasy PHF możesz sprawdzić w rankingach na stronie CGen. Więcej o tym w kolejnym poście.

Publikacja oceny

Publikacja oceny

Dziś po raz pierwszy zostały opublikowane wyniki oceny wartości hodowlanej dla odporności na dermatitis digitalis (DD). Jest to pierwsza z cech zdrowotności racic w Polsce, która weszła do rutynowej oceny wartości hodowlanej. Jak dla pozostałych cech i indeksów, najpierw opublikowane zostały wyniki buhajów.

W przypadku DD zarówno ocena wartości użytkowej, jak i ocena wartości hodowlanej prowadzona jest przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w ramach projektu CGen korekcja”.

Ze względu na jednoczesne wprowadzenie do rutynowej oceny nowej cechy oraz zastosowanie nowej metody szacowania wartości hodowlanej, postanowiono opublikować jedynie wyniki o najwyższej wiarygodności. W odniesieniu do buhajów na stronie Centrum Genetycznego i Instytutu Zootechniki PIB widoczne będą wyniki oceny wartości hodowlanej o dokładności co najmniej 0,35.

W grudniu 2024 planowane jest pełne wdrożenie systemu oceny jednostopniowej dla wszystkich cech objętych oceną wartości hodowlanej w Polsce. Wtedy zniesione zostanie kryterium dotyczące dokładności oceny dla DD. W konsekwencji wszystkie zwierzęta, którym zostaną oszacowane wyniki, będą miały opublikowaną informację o wartości hodowlanej dla DD niezależnie od poziomu jej dokładności.

Więcej informacji na temat publikacji oceny wartości hodowlanej buhajów dla DD znajdziesz tutaj.

Karta buhaja

Karta buhaja

Karta buhaja to zbiór kluczowych informacji dotyczących danego samca.

Kartę buhaja można podzielić na dwa główne panele: informacje podstawowe oraz wyniki wartości hodowlanych. W ramach informacji podstawowych wyświetlane są: krajowy numer zwierzęcia, imię, data urodzenia, kraj pochodzenia, rasa/odmiana, czy buhaj jest zarejestrowany w bazie FedInfo, jego QR kod oraz dostępność nasienia. Wyświetlane jest podsumowanie głównych indeksów: Indeksu Ekonomicznego, jego dokładności oraz indeksu PF (lub gPF). Po prawej stronie widoczny jest rodowód zwierzęcia w pokoleniu rodziców i dziadków (dwa pokolenia). Oba panele rozdzielone są informacją o sezonie, z jakiego pochodzą wyniki wartości hodowlanej, obecnie wyświetlają się wyniki dla kwietniowego sezonu oceny 2024.1”. 

Poniżej informacji o sezonie znajdują się rozwijane belki zawierające informacje o wartościach hodowlanych poszczególnych cech w ramach odpowiednich podindeksów. Zielony kolor belki oznacza, że buhaj posiada wartość hodowlaną dla przynajmniej jednej cechy z danej grupy. Żółty kolor oznacza, że buhaj nie posiada wartości hodowlanej dla tej cechy. Dla każdej cechy wyświetlane są informacje: nazwa cechy, ocena (skrót metody oceny), WH (wartość hodowlana), dokładność, liczba córek i liczba stad. Od dziś w karcie buhaja można znaleźć nową belkę Zdrowotność racic”, w ramach rozwijanej listy wyświetlona jest pierwsza cecha z tej grupy dla której przygotowano wartość hodowlaną Dermatitis digitalis”.

Kwietniowe wyniki OWH buhajów opublikowane

Kwietniowe wyniki OWH buhajów opublikowane

Opublikowaliśmy wyniki kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ich wyświetlanie jest możliwe w rankingu najlepszych buhajów na stronie: www.cgen.pl/indeksy/

Od dziś można również przeglądać wyniki buhajów dla nowej cechy dermatitis digitalis (DD), czyli zapalenia skóry palca. Jest to pierwsza z cech zdrowotności racic. Wyniki są widoczne w karcie zwierzęcia w rozsuwanej belce Zdrowotność racic”, a ranking najlepszych buhajów można zobaczyć wybierając z menu kontekstowego Dermatitis digitalis”.

Więcej informacji dotyczących oceny wartości hodowlanej dla tej cechy znajdziesz tutaj.

1 2 3 28