Indeks Ekonomiczny w sezonie 2020.1

Indeks Ekonomiczny w sezonie 2020.1

W najnowszym czerwcowym wydaniu czasopisma Hodowla i Chów Bydła po raz pierwszy ukaże się podsumowanie Indeksu Ekonomicznego dla najnowszego sezonu oceny dla wszystkich udostępnionych rankingów obydwu odmian bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W artykule „Indeks Ekonomiczny – analiza kwietniowej oceny – cz. 1”, prezentujemy zestawienie wyników uzyskanych przez zwierzęta z czołowych miejsc w rankingach, a więc tych które wyznaczają trendy w hodowli. Uwzględniliśmy wyjątkowość bieżącej
oceny ze względu na aktualizację bazy genetycznej starając się zwrócić uwagę na konsekwencje z tym związane.

Najważniejsze informacje o Indeksie Ekonomicznym w bieżącym sezonie oceny 2020.1:

-W obecnym sezonie nastąpiła zmiana bazy genetycznej dla wszystkich cech pod oceną, co miało wpływ na zakres publikowanych ocen wartości hodowlanej w odnienisienu do sezonu poprzedniego. Zmiana bazy genetycznej nie wpływa na uszeregowanie zwierząt wg pojedynczych cech, jednak może mieć wpływ na ranking zwierząt wg indeksów i podindeksów, a więc również wg Indeksu Ekonomicznego.

-Centrum Genetyczne zaktualizowało informacje dotyczące bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz krajowego rynku mleka, tak aby wagi indeksu odzwierciedlały potrzeby ekonomiczne polskich hodowców.

-Średnia wartość IE w sezonie 2020.1 spadła w stosunku do sezony poprzedniego. Dla samic urodzonych w 2015 roku spadek ten wynosił 290 zł.

-Można zaobserwować większe zróżnicowanie ocen Indeksu Ekonomicznego, co przełożyło się na wzrost średniego IE TOP 100 buhajów odmiany czarno-białej o 326 zł, w stosunku do analogicznego rankingu w sezonie 2019.3.

-Średnia wartość IE dla TOP 100 jałówek odmiany czarno-białej w sezonie 2020.1 wynosiła 2453 zł, a w przypadku buhajów 2713 zł. Średnia wartość IE dla zwierząt odmiany czerwono-białej z analogicznych rankingów wynosiła odpowiednio 1587 zł dla jałówek i 2010 zł dla buhajów.

Rozwija się współpraca między CGen a partnerami hodowlanymi

Rozwija się współpraca między CGen a partnerami hodowlanymi

Informując o nowych rankingach CGen na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej z sezonu 2020.1, wskazaliśmy dla jakich grup buhajów wartości Indeksu Ekonomicznego są publikowane w rankingu (więcej informacji tutaj). Jedną z nowości jest publikowanie wartości IE dla nowych buhajów z…

Czytaj dalej...
Wyniki kwietniowej oceny wartości hodowlanej już dostępne

Wyniki kwietniowej oceny wartości hodowlanej już dostępne

Zamieściliśmy nowe rankingi buhajów, najlepszych samic i stad oraz podsumowania genotypowania bazujące na wynikach oceny z sezonu 2020.1. Aktualne wartości indeksów są dostępne na stronie cgen.pl/indeksy. Zazwyczaj zmiany w uszeregowaniu zwierząt pomiędzy sezonami są konsekwencją pozyskania nowych obserwacji oraz objęcia…

Czytaj dalej...
Zbliża się publikacja nowych wyników oceny wartości hodowlanej

Zbliża się publikacja nowych wyników oceny wartości hodowlanej

Przed nami publikacja wyników z kolejnego oficjalnego sezonu oceny wartości hodowlanej buhajów i samic. W sezonie 2020.1 nastąpi zmiana bazy genetycznej zwierząt, która odbywa się standardowo co 5 lat. Stanowi to dodatkowe źródło zmian w uszeregowaniu zwierząt w rankingach według…

Czytaj dalej...
Optymalizuj pracę hodowlaną w stadzie bydła mlecznego

Optymalizuj pracę hodowlaną w stadzie bydła mlecznego

Korzyści z produkcji mleka to fundament działalności wielu gospodarstw. Podczas II Forum Genetycznego, którego tematyka dotyczyła Indeksu Ekonomicznego oraz genotypowania, wskazano, że można zwiększać zyski przez prowadzenie selekcji nakierowanej na doskonalenie istotnych ekonomicznie cech.

Czytaj dalej...
Zwiększaj użyteczność rejestrowanych informacji dzięki narzędziom PFHBiPM

Zwiększaj użyteczność rejestrowanych informacji dzięki narzędziom PFHBiPM

15 lutego 2020 roku podczas targów Ferma Bydła w Łodzi odbyła się sesja skierowana do współczesnych hodowców bydła, którzy w rzeczywistości są pełnoetatowymi menadżerami. Zarządzając stadem każdego dnia podejmują decyzje dotyczące wielu obszarów działalności. Dysponują w tym celu dużą ilością…

Czytaj dalej...
Fazy Dermatitis digitalis – temat rozszerzenia atlasu ICAR

Fazy Dermatitis digitalis – temat rozszerzenia atlasu ICAR

Rozpoznawanie schorzeń jest kluczowe dla projektu „CGen korekcja”, ponieważ stanowi punkt wyjścia do oceny sytuacji w stadzie, a także wpływa na skuteczność zastosowanej terapii. Z tego względu każdy korektor przyłączający się do projektu przechodzi szkolenie w zakresie rozpoznawania schorzeń zgodnie…

Czytaj dalej...
Hodowco, ocena genomowa w sezonie dodatkowym jest już dostępna!

Hodowco, ocena genomowa w sezonie dodatkowym jest już dostępna!

Hodowco, czy genotypowałeś samice w sezonie dodatkowym w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM? Jeśli tak, to wyniki wartości genomowej są już dostępne w podsumowaniu genotypowania w zakładce “Ostatni sezon genotypowania”. Zwierzęta ocenione w sezonie dodatkowym, w kolumnie “Sezon oceny” będą miały znacznik “2019.3d”, łatwo odróżnisz je wyświetlając pełne zestawienie wszystkich zgenotypowanych zwierząt. Wartości IE obliczane przez CGen są dostępne dla wszystkich samic zgenotypowanych w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Dostęp do nich uzyskasz po zalogowaniu się do narzędzia zamieszczonego na stronie cgen.pl/indeksy. Zwiększaj ekonomikę produkcji poprzez szybsze i świadome decyzje hodowlane!

Wielowymiarowo o selekcji zwierząt

Wielowymiarowo o selekcji zwierząt

Zachęcamy do sięgnięcia po lutowe wydanie czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”, w nim wiele artykułów związanych z dylematami hodowlanymi 2020 roku. Wprowadzenie Indeksu Ekonomicznego jako nowego narzędzia selekcyjnego zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, ale również zrodziło wiele pytań. Po lekturze…

Czytaj dalej...
Ułatwiamy porównywanie buhajów i samic

Ułatwiamy porównywanie buhajów i samic

W styczniowym wydaniu czasopisma “Hodowla i Chów Bydła” nie zabrakło kolejnych informacji o Indeksie Ekonomicznym (IE). O porównywaniu buhajów, krów i jałówek pod względem ich wartości IE napisaliśmy w artykule “Dużo czy mało. Wyniki oceny wartości hodowlanej w świetle Indeksu…

Czytaj dalej...
1 2 3 12