Projekt „CGen korekcja” – listopad 2018

Odbyło się szkolenie dla kolejnych korektorów racic zainteresowanych korzystaniem z aplikacji “CGen korekcja”. Uczestnicy wysłuchali wykładów profesora Johanna Koflera, który omówił przyczyny rozwoju schorzeń przedstawionych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Szkoleniowiec zaprezentował właściwe postępowanie terapeutyczne, które powinno być stosowane w przypadku stwierdzenia poszczególnych schorzeń. Podkreślał także odmienne cele, jakie korektorzy powinni realizować w zależności od stanu zdrowotnego racicy. Korekcja profilaktyczna ma przywrócić równomierny rozkład obciążenia pomiędzy oba palce racicy. Z kolei w przypadku wystąpienia schorzenia zadaniem korektora jest odciążenie zmienionego chorobowo palca. Na te elementy profesor Kofler zwracał szczególną uwagę podczas oceniania korekcji wykonywanej przez uczestników szkolenia w trakcie zajęć praktycznych. Zostały one przeprowadzone w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, które dysponuje zapleczem umożliwiającym wykorzystanie nóg pozyskanych z ubojni. Dzięki temu możliwe było omawianie poszczególnych przypadków, a także podjętych przez korektorów decyzji dotyczących sposobu postępowania. Dyskusje dotyczyły zwłaszcza skutecznych metod leczenia, w tym klejenia bloków. Podczas tegorocznej edycji szkolenia wstępnego pozytywnie ocenionych zostało 20 uczestników, a poziom był wyjątkowo wysoki, co profesor Kofler podkreślał podsumowując swoja wizytę w Poznaniu. Szczególne gratulacje należą się najwyżej ocenionym korektorom czyli Dariuszowi Bałdydze, Piotrowi Jaźwińskiemu, Danielowi Tyborowskiemu i Grzegorzowi Wyrembakowi.
Poza doskonaleniem umiejętności z zakresu zdrowotności racic korektorzy mieli możliwość zapoznania się z obsługą aplikacji “CGen korekcja”. Przygotowane ćwiczenia pozwoliły na przetrenowanie szerokiego zakresu funkcjonalności aplikacji, które od tej chwili korektorzy będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy. Szczegółowo omówione zostały zestawienia pokorekcyjne generowane przez aplikację po zakończeniu wizyty korektora. Dzięki temu uczestnicy projektu będą mogli dostarczyć hodowcy pełniejszą informację dotyczącą zdrowotności stada.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć tutaj.