Projekt „CGen korekcja” – luty 2020

Początek roku to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych działań. Z radością informujemy, że dzięki współpracy hodowców z korektorami racic w ramach projektu “CGen korekcja” zgromadziliśmy już 150 tysięcy zgłoszeń! Generowane na ich podstawie podsumowania oraz raporty ułatwiają hodowcom prowadzenie monitoringu stanu zdrowia racic w stadach. Jednocześnie wzrost liczby rejestracji pozwala na precyzyjniejsze opracowanie oceny wartości hodowlanej zdrowotności racic dla krów rasy PHF. Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim zaangażowanym w osiągnięcie tego wyniku za ich wkład i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Zapraszamy hodowców do przyłączenia się do projektu “CGen korekcja” za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.cgen.pl/korekcja/dolacz