Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2016

W ramach Kongresu Europejskiej Federacji Zootechnicznej EAAP 2016 jedna z sesji poświęcona była schorzeniom racic. Wykłady dotyczyły między innymi standaryzacji nazewnictwa chorób oraz implementacji „ICAR Atlas Zdrowia Racic” w ramach projektów, mających na celu genetyczne doskonalenie odporności na schorzenia racic. Podczas konferencji nawiązaliśmy kontakt z Noureddine Charfeddine (Hiszpańska Federacja Hodowców Bydła) oraz Johannem Burgstallerem (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu), którzy podzielili się z nami spostrzeżeniami płynącymi z realizacji krajowych projektów związanych ze zdrowotnością racic. Jedną z poruszanych kwestii było prowadzenie szkoleń dla korektorów z zakresu rozpoznawania schorzeń racic. Bazując na tej wymianie doświadczeń planujemy w przyszłym roku zorganizować podobne warsztaty dla uczestników projektu „CGen korekcja”.