Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2016

Podjęto rozmowy z przedstawicielami Akademii Zdrowej Racicy, powołanej aby propagować dobre praktyki związane z utrzymaniem odpowiedniego statusu zdrowotnego racic u bydła. Głównym celem spotkania było omówienie możliwości nawiązywania współpracy z korektorami należącymi do grupy “pozytywnie naostrzonych”. Poruszono także kwestie potencjalnych działań prowadzących do zwiększenia liczby korektorów, którzy będą korzystać we właściwy sposób z aplikacji “CGen korekcja”. Jednym z tematów było ponadto wykorzystanie wygenerowanych przez aplikację raportów pokorekcyjnych w planowaniu działań profilaktycznych oraz monitorowaniu programów zwalczania chorób racic w stadzie. Spotkanie to stanowiło pierwszy krok w kierunku podjęcia dialogu między CGen a środowiskiem obsługującym hodowców. Dialogu mającego na celu nie tylko rozpowszechnianie stosowania nowoczesnych rozwiązań (takich jak aplikacja “CGen korekcja”), ale także prowadzącego do skupienia uwagi na tematyce zdrowia racic. Istotnym elementem podejmowanych działań powinna być dbałość o profesjonalizm osób wykonujących korekcję racic oraz dostarczanie im narzędzi i wiedzy umożliwiających wspieranie hodowcy w dbałości o zdrowie stada.