Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2016

Bazując na wiedzy o projektach analogicznych do „CGen korekcja” realizowanych w innych krajach, przeprowadziliśmy rozpoznanie w zakresie narzędzi wykorzystywanych do rejestrowania danych o zdrowotności racic oraz zasad udostępniania ich korektorom. Dzięki gromadzeniu danych w formie elektronicznej, stały monitoring zdrowotności racic prowadzony jest w wielu krajach o rozwiniętej hodowli bydła mlecznego jak np.: Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Austrii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W każdym z tych państw stosowane jest oprogramowanie stworzone na potrzeby realizacji projektu, a więc dostosowane do lokalnej specyfiki i gwarantujące przekazywanie danych do krajowej bazy. Niemniej jednak, pewne elementy zostały zaimplementowane w wielu rozwiązaniach. Najważniejszymi wśród nich są: identyfikacja zwierzęcia, predefiniowana lista schorzeń racic, punktowa ocena zaawansowania schorzenia, dostęp do informacji z poprzednich zabiegów, zgłoszenie założenia opatrunku lub bloku, możliwość skierowania zwierzęcia do kontroli czy wygenerowanie rachunku po zakończeniu wizyty. Przekazywanie danych do bazy w formie elektronicznej pozwala na wygenerowanie podsumowania, obejmującego informację o częstotliwości występowania poszczególnych schorzeń wraz z informacją o zmianach w tym zakresie w porównaniu do poprzedniej wizyty. Podkreślana jest istotność dostępu do informacji bezpośrednio po przeprowadzeniu korekcji, ale także w dowolnym momencie w przyszłości. W zależności od kraju oprogramowanie jest dostępne komercyjnie lub dostarczane przez instytucje hodowlane. W pierwszym przypadku korektorzy traktują zakup aplikacji jako inwestycję w podnoszenie jakości usług i świadczenie nowoczesnego serwisu na rzecz klientów. Natomiast w drugim w zamian za użytkowanie oprogramowania zobowiązani są do rejestrowania rzetelnych informacji, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z udziału w ocenie wartości hodowlanej zwierząt.