Skorzystaj z kalkulatora rodowodowego

Kalkulator rodowodowy pozwala na sprawdzenie wartości indeksów rodowodowych oraz inbredu dla przyszłego potomstwa potencjalnej pary rodzicielskiej. Stanowi więc bardzo uproszczone narzędzie do doboru przydatne w sytuacjach “awaryjnych”. Został on opracowany dla rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Obliczane za jego pomocą są: rodowodowy IE (rIE), dokładność rIE, rodowodowy PF (rPF) oraz inbred. Link do tego narzędzia (www.cgen.pl/kalkulator) zamieszczono na stronie cgen.pl w sekcji “dla hodowcy”.

Otrzymanie wymienionych wyżej wyników wymaga wpisania do kalkulatora numerów kolczykowych samicy, której inseminację planujemy oraz buhaja, którego nasienie chcemy użyć.

Warunkiem uzyskania indeksów jest jednoczesne spełnienie następującego zestawu warunków:

  • buhaj musi mieć znaną wartość IE i PF,
  • ojciec samicy musi mieć znaną wartość IE i PF,
  • znany jest rok urodzenia matki samicy,
  • dokładność uzyskanego rIE nie może być niższa niż 0,15.

 
Z kolei uzyskanie informacji o inbredzie jest możliwe pod warunkiem, że zarówno samica, jak i buhaj są rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (odmiany HO lub RW) lub dla potomstwa danej pary rodzicielskiej jest publikowana wartość indeksów rodowodowych.

Kalkulator rodowodowy można wykorzystać także do poznania wartości rPF i rIE cielęcia. Jest to przydatne w przypadku bardzo młodych zwierząt, w okresie kiedy nie nastąpiło jeszcze opublikowanie indeksów rodowodowych. Oczywiście warunkiem poznania wartości jest możliwość ich obliczenia na podstawie informacji o rodzicach (czyli spełnienia kompletu wyżej opisanych wymagań). Natomiast zasady kiedy osobnik otrzyma po raz pierwszy indeksy rodowodowe, są opisane na stronie tutaj.