Indeks ekonomiczny nowym kryterium selekcyjnym

Indeks ekonomiczny nowym kryterium selekcyjnym

W programie hodowlanym dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej został umieszczony indeks ekonomiczny (IE) opracowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM. Jest to pierwszy krok w kierunku udostępnienia hodowcom informacji o wartościach hodowlanych zwierząt wyrażonych w złotówkach. Dzięki temu wybór najlepszych zwierząt będzie…

Dowiedz się więcej…