Indeks ekonomiczny nowym kryterium selekcyjnym

W programie hodowlanym dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej został umieszczony indeks ekonomiczny (IE) opracowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM. Jest to pierwszy krok w kierunku udostępnienia hodowcom informacji o wartościach hodowlanych zwierząt wyrażonych w złotówkach. Dzięki temu wybór najlepszych zwierząt będzie znacznie łatwiejszy. Ponadto możliwe będzie łączenie IE z depresją inbredową, co pozwoli na prezentowanie rzeczywistych zysków jakich może się spodziewać hodowca od potomstwa uzyskanego z danego kojarzenia.

IE umożliwia selekcję bydła z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego. Wagi ekonomiczne przypisane poszczególnym cechom uwzględnionym w indeksie uwzględniają systemy płatności za mleko, a także takie koszty jak koszty żywienia, utrzymania czy leczenia zwierząt. Dodatkowo znana będzie także dokładność IE dla każdego zwierzęcia.

Hodowcy coraz liczniej dopytują się o termin udostępnienia IE. Spodziewamy się, że informacja na ten temat pojawi się już wkrótce na stronie: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny.

Z pełną treścią aktualnego programu hodowlanego można zapoznać się na stronie www.pfhb.pl w zakładce Hodowla – Programy hodowlane.