Aktualne zakresy indeksów i dostępne buhaje

Aktualne zakresy indeksów i dostępne buhaje

Wyniki indeksów selekcyjnych zwierząt publikowane w każdej ocenie wartości hodowlanej odnosimy do wyników osiągniętych przez populację w tym samym czasie. Zakresy indeksów przedstawiamy na wykresach, w których każdy z kolorów odpowiada grupie 20% zwierząt. Przy czym kolorem ciemnozielonym oznaczamy 20%…

Dowiedz się więcej…
Zapoznaj się z sierpniowymi zakresami IE oraz nowym raportem z dostępności nasienia

Zapoznaj się z sierpniowymi zakresami IE oraz nowym raportem z dostępności nasienia

Cosezonowa ocena wartości hodowlanej powoduje zmianę zakresów Indeksu Ekonomicznego (IE). Aktualne dla sierpniowej oceny zakresy IE opublikowaliśmy na stronie www.cgen.pl/indeks-ekonomiczny/aktualne-wyniki. Dzięki nim możliwe jest porównanie wartości IE interesującego nas buhaja, krowy lub stada na tle populacji.

Dodatkowo na stronie www.cgen.pl/raporty umieściliśmy nowy raport z dostępności nasienia buhajów rasy phf (stan na dzień 30.08.2021 r.). Wskazaliśmy w nim najlepsze według IE buhaje czarno-białe lub czerwono-białe m.in. z podziałem na typ dostępnego nasienia (konwencjonalne, seksowane). Raport stanowi uzupełnienie do zestawienia “Top buhaje – ocena wartości hodowlanej 2021.2” dostępnego na stronie pfhb.pl/hodowla/top-listy.

Doskonalenie genetyczne stada w dwóch krokach

Doskonalenie genetyczne stada w dwóch krokach

Zyski z produkcji mleka można zwiększać tak samo skutecznie poprzez optymalizację zarządzania stadem, w tym żywienia, jak i przez generowanie oraz korzystanie z postępu genetycznego. Zapraszamy do zapoznania się z dwoma stopniami wtajemniczenia na drodze doskonalenia genetycznego stada w artykule “Wartość hodowlana a zyski z produkcji mleka” w listopadowym wydaniu czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”.

Ranking buhajów w nowej odsłonie

Ranking buhajów w nowej odsłonie

Od dziś na stronach CGen udostępniono nową usługę związaną z dostępnością nasienia buhajów. Dzięki temu hodowcy otrzymali możliwość szybkiego dostępu do informacji, nasienie których buhajów jest dostępne na polskim rynku. Zarówno ranking jak i karta buhaja zawierają informacje z jakiego źródła można pozyskać danego buhaja.
Jeżeli buhaj jest dostępny, wówczas w jego karcie znajdzie się informacja, że „nasienie jest dostępne u”, wraz z listą firm dysponujących nasieniem danego osobnika.
Natomiast jeśli procedura rejestracji buhaja nie została zakończona, wówczas buhaj będzie posiadać status „nasienie dostępne wkrótce u”. Od teraz ranking buhajów wyświetlany jest domyślnie tylko z buhajami, których nasienie jest dostępne na polskim rynku.
Zachęcamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością rankingu buhajów dostępnego pod adresem www.cgen.pl/indeksy/ocena