Aktualne zakresy indeksów i dostępne buhaje

Wyniki indeksów selekcyjnych zwierząt publikowane w każdej ocenie wartości hodowlanej odnosimy do wyników osiągniętych przez populację w tym samym czasie. Zakresy indeksów przedstawiamy na wykresach, w których każdy z kolorów odpowiada grupie 20% zwierząt. Przy czym kolorem ciemnozielonym oznaczamy 20% zwierząt o najlepszych wynikach, a czerwonym – o najsłabszych. Każdy z wykresów posiada grafikę odpowiadającą typowi zwierzęcia, którego dotyczy wraz z jego odmianą oraz informacją o indeksie selekcyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi zakresami indeksów, aktualnymi dla sezonu kwietniowego oceny wartości hodowlanej.

W ostatnim czasie przygotowaliśmy również listy najlepszych buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Powstały one na bazie wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej i informacji o dostępności nasienia zgłaszanej przez dostawców. Buhaje zestawiono w 8 kategoriach: dla każdej z odmian (HO i RW) dla obu indeksów (IE, PF), dodatkowo wyodrębniono buhaje krajowe. Zestawienia są dostępne w najnowszej ulotce “TOP buhaje” na stronie tutaj.

Uzupełnieniem do powyższej ulotki “TOP buhaje” jest raport z dostępności nasienia, w którym dodatkowo wyróżniamy typ dostępnego nasienia buhajów (konwencjonalne lub seksowane). Jest on dostępny na stronie: www.cgen.pl/cgen-raport-z-dostepnosci-nasienia-kwiecien-2023