Lutowe wyniki oceny wartości hodowlanej dostępne

Lutowe wyniki oceny wartości hodowlanej dostępne

Wyniki oceny wartości hodowlanej z lutego 2024 r. zostały udostępnione.

Można je znaleźć w ogólnodostępnych rankingach najlepszych jałówek i krów na bazie Indeksu Ekonomicznego (IE) oraz indeksu PF.

Hodowców genotypujących w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM zachęcamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością podsumowania genotypowania. Stworzyliśmy zakładkę „Cechy genetyczne”, która umożliwia wyszukiwanie zwierząt o konkretnym genotypie oraz przedstawia frekwencję genotypów w stadzie.
Dostęp do wymienionych narzędzi jest dostępny na stronie https://www.cgen.pl/indeksy/.

Październikowe wyniki oceny wartości hodowlanej dostępne

Październikowe wyniki oceny wartości hodowlanej dostępne

Wyniki oceny wartości hodowlanej z października 2023 r. zostały udostępnione.

Można je znaleźć w ogólnodostępnych rankingach najlepszych jałówek i krów na bazie Indeksu Ekonomicznego (IE) oraz indeksu PF.

Dodatkowo wyniki oceny genomowej samic wraz z informacją o ich cechach genetycznych zostały udostępnione w indywidualnych podsumowaniach genotypowania, które są dostępne dla hodowców genotypujących zwierzęta w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Dostęp do wymienionych narzędzi jest dostępny na stronie: www.cgen.pl/indeksy