Aktualizacja informacji o opóźnieniu w publikacji rankingów zwierząt – cd.

W związku z brakiem otrzymania kompletnych wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej w dniu 14.04.2021 r. Pani Dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM Agnieszka Nowosielska ponowiła kontakt z Instytutem Zootechniki (IZ-PIB). Treść tego e-maila znajduje się poniżej, a z treścią odpowiedzi z Instytutu Zootechniki można zapoznać się tutaj.

Treść e-maila z PFHBiPM do IZ-PIB:
“Dzień dobry Panie Dyrektorze,
W związku z licznymi problemami w uzyskaniu poprawnych zbiorów z oceną wartości hodowlanej po ocenie 2021/1, PFHBiPM nie jest w stanie udostępnić hodowcom poprawnych wyników dla buhajów i samic. Poniżej ogólna lista problemów:

Publikacja w CGen nowego rankingu buhajów oraz samic na bazie oceny kwietniowej 2021 nadal się opóźnia. Pierwsze zbiory zostały przekazane do CGen w poniedziałek 12 kwietnia, co stanowi czterodniowe opóźnienie względem ustalonego terminu. Należy również podkreślić, że publikacja rankingu na stronie IZ również uległa opóźnieniu. Ranking pojawił się dopiero późnym wieczorem w dniu 8 kwietnia, co stanowi jednodniowe opóźnienie względem oficjalnego harmonogramu oceny, który zakładał publikację w dniu 7 kwietnia.

Weryfikacja zbiorów przekazanych do Federacji zakończyła się wykryciem licznych błędów. Codziennie otrzymujemy nowe pliki z wynikami. Kilka problemów zostało już naprawionych. Niestety nadal nie mamy poprawnego kompletu zbiorów. Publikację wyników dla buhajów rasy PHF blokują obecnie dwa problemy:
• Brak wyników oceny laktozy (kg i %) dla kilkunastu tysięcy buhajów, które otrzymały ocenę dla mleka w obecnym sezonie, a w 2020.3 miały ocenioną laktozę
• Błędny zapis wyników oceny lokomocji.

W przypadku samic rasy PHF, publikację blokują:
– W zbiorze z pokrojem części informacji dla cech kondycji i lokomocji jest niekompletna;
– Brak szybkości doju i temperamentu dla 3,3 tys. samic, które posiadały ocenę dla tych cech w sezonie 2020.3;
– Brak długowieczności dla 2,5 tys. samic, które posiadały ocenę dla tych cech w sezonie 2020.3.

W związku z powyższym proszę o pilną informację, kiedy dostaniemy poprawne zbiory, gdyż nie jesteśmy w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec hodowców i firm współpracujących. Proszę również o informację jakie nowe procedury zostały wdrożone w IZ od ostatniej publikacji oceny wartości hodowlanej. Skala problemów w publikacji aktualnej oceny nasuwa wniosek, że Instytut Zootechniki zignorował problemy w ocenie grudniowej i nie wdrożył żadnych nowych procedur. Jesteśmy zaniepokojeni, czy w ogóle dostaniemy poprawne zbiory.

Z poważaniem
Agnieszka Nowosielska
Dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM”