Artykuł „Efekty doskonalenia zdrowotności racic na świecie” w majowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Obserwacja stanu zdrowia krów w stadzie wystarczy do uświadomienia sobie, że różnią się one podatnością na choroby. Wynika to z indywidualnych predyspozycji mających podłoże genetyczne. Na świecie prowadzone są projekty, które stanowią dowód na to, że można uzyskać poprawę zdrowotności racic na drodze doskonalenia genetycznego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu „Efekty doskonalenia zdrowotności racic na świecie” w czasopiśmie „Hodowla i Chów Bydła” 5/2017.