Pierwsze szkolenie dla korektorów racic

szkolenia

W dniach 12-13 maja 2017 r. odbyło się pierwsze bezpłatne szkolenie dla osób wykonujących korekcję racic w ramach projektu „CGen korekcja”. Pierwszy dzień rozpoczął się od wykładów prowadzonych przez prof. Johanna Koflera na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas części teoretycznej 37 uczestnikom przybliżono podstawy anatomii racic, przyczyny rozwoju schorzeń, cięcia terapeutyczne i podstawowe leczenie schorzeń racic. Następnie dr Katarzyna Rzewuska zaprezentowała aplikację „CGen korekcja” do gromadzenia informacji o zdrowotności racic i omówiła zasady uczestnictwa w projekcie. Po teorii nadszedł czas na praktyczne warsztaty z wykorzystaniem nóg bydła w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Była to pierwsza okazja do wymiany doświadczeń i zadawania pytań szkoleniowcowi.

Natomiast drugi dzień szkolenia odbył się w oborze w okolicach Poznania. Dzięki dużemu zaangażowaniu i uprzejmości kilku uczestników, cała grupa miała do dyspozycji 3 poskromy. Umożliwiło to efektywne wykorzystanie czasu i swobodę w wymianie uwag. Osoby, które przystąpiły do projektu „CGen korekcja” otrzymały tablety, pozwalające na gromadzenie i przetwarzanie wyników korekcji w formie elektronicznej.

Po szkoleniu prof. Johann Kofler bardzo pozytywnie ocenił umiejętności wykonywania korekcji u uczestników, których miał okazję obserwować na oborze. Dodał również, że korektorzy powinni być świadomi, że przez właściwie wykonaną pracę i umiejętność współpracy z hodowcami, polepszają zdrowotność racic i obniżają rozpowszechnianie schorzeń:

I had a very positive impression on their manual skills on the workshop day at the farm. All the trimmers that worked at the three trimming boxes showed really good and correct trimming technique. (…) The hoof trimmers should be aware that they are working in a healthcare profession with the objective to improve the claw health and to decrease the lameness prevalence by their work and by continuous advices given to the farmers” (prof. Johann Kofler).

Podczas szkolenia spotkaliśmy się z dużą życzliwością korektorów oraz chęcią rozwoju projektu “CGen korekcja”. Bardzo dziękujemy zainteresowanym za uczestnictwo! Duży sukces pierwszego szkolenia motywuje nas do dalszych działań.

Informacje o kolejnym szkoleniu zostaną rozpowszechnione z wyprzedzeniem. W najbliższym czasie poinformujemy o udostępnieniu formularza zgłoszeniowego.

Organizatorami szkolenia byli:
– Centrum Genetyczne
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Autorzy poniższych zdjęć: Mateusz Uciński, Ryszard Lesiakowski („Hodowla i Chów Bydła”)

Część teoretyczna szkolenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Część teoretyczna szkolenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Część praktyczna szkolenia w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Część praktyczna szkolenia w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Część praktyczna szkolenia w oborze
Część praktyczna szkolenia w oborze