Artykuł „Trendy inbredu w populacji krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej” w styczniowym wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła”

Hodowla-i-chów-bydła-1-2017-okładka

W hodowli krów mlecznych obserwuje się znaczny wzrost wydajności produkcyjnej. Jednak dalszy sukces selekcji tych zwierząt zależy m.in. od kontroli występowania kojarzeń (wysoce) spokrewnionych osobników. Taka praktyka prowadzi do wzrostu poziomu inbredu w populacji, a tym samym do zmniejszenia ogólnej żywotności zwierząt i zwiększenia podatności na choroby, a także do obniżenia płodności i wydajności zwierząt. W praktyce inbred oznacza realne straty ekonomiczne gospodarstwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do lektury naszego artykułu „Trendy inbredu w populacji krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej” w styczniowym numerze czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”.