co nowego

Wszystkie aktualności CGen znajdziesz tutaj.
Kalendarium wydarzeń jest dostępne tutaj.
Najnowsze aktualności i nadchodzące wydarzenia wyświetlane są poniżej.

   Schorzenia racic tematem konferencji

   Schorzenia racic tematem konferencji

   Schorzenia racic stanowiły temat przewodni marcowej V konferencji “Czas na Współpracę”. Główny prelegent dr James Wilson na co dzień jest konsultantem ds. zdrowia racic w Wielkiej Brytanii. Podczas swoich wystąpień skupił się na wytycznych dotyczących prawidłowej korekcji racic i stosowania ketoprofenu jako środka przeciwbólowego wspomagającego leczenie schorzeń racic. Wielokrotnie podkreślał, iż podstawą walki ze schorzeniami infekcyjnymi, do których zalicza się dermatitis digitalis (DD), jest higiena. W tym przypadku ważne są także regularne kąpiele racic. Dr Wilson jako kluczowe uznał rozpoznawanie kulawizn we wczesnym ich etapie oraz zaprezentował jak w tym celu wykorzystać ocenę chodu (mobilności). Czytaj dalej „co nowego”

   O ocenie wartości hodowlanej podczas warsztatów Interbull

   O ocenie wartości hodowlanej podczas warsztatów Interbull

   Pracownicy PFHBiPM uczestniczyli w lutym w warsztatach Interbull. Stanowią one ważną platformę do dyskusji o przyszłości międzynarodowej oceny wartości hodowlanej bydła. Jest to okazja do omówienia najnowszych trendów oraz wyzwań.

   Pierwsza sesja została poświęcona nowym cechom w ocenie wartości hodowlanej i dotyczyła długości ciąży, zatrzymania łożyska oraz hipokalcemii (inaczej gorączki mlecznej). Cechy te zostały wybrane przez kraje członkowskie jako potencjalnie interesujące w ankiecie przygotowanej przez Interbull. Omawiany był ich potencjał do dalszego wykorzystania w ocenie genetycznej bydła. Czytaj dalej „co nowego”

   Spotkanie robocze grupy CG-IZ

   Spotkanie robocze grupy CG-IZ

   W dniu 20 lutego 2023 r. w Balicach odbyło się spotkanie robocze grupy CG – IZ działającej na mocy porozumienia pomiędzy PFHBiPM oraz IZ-PIB. Podczas spotkania poruszono najważniejsze kwestie, nad którymi pracujemy wspólnie w celu wdrażania innowacji i rozwoju hodowli bydła ras mlecznych. Należy tu wspomnieć przede wszystkim o realizacji nowego systemu oceny wartości hodowlanej dla bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej opartego na tzw. metodzie „jednego kroku”. Jest to najnowsza metodyka, nad wdrożeniem której pracują najważniejsze ośrodki obliczeniowe zarówno w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w Europie. Innowacyjność tej metody polega na możliwości uwzględnienia w jednej ocenie wszystkich zwierząt, zarówno tych zgenotypowanych jak i niezgenotypowanych. Nie ma w niej podziału na ocenę konwencjonalną i genomową, mamy tylko ocenę jednostopniową. Pozwala to na zwiększenie dokładności oceny oraz znacząco zmniejsza zjawisko obciążenia oceny wynikające z preselekcji zwierząt ocenianych genomowo. Czytaj dalej „co nowego”

   Wysoka produkcja i dobra płodność idą w parze

   Wysoka produkcja i dobra płodność idą w parze

   Wzrost produkcji i poprawa płodności wzajemnie się nie wykluczają. Taki wniosek pojawił się w artykule czasopisma “Holstein International”. Zaprzecza on powszechnemu przekonaniu, że wysokoprodukcyjne krowy mają słabą płodność. Każdy hodowca, który chce poprawić wyniki rozrodu w swoim stadzie, powinien łączyć zarządzanie na wysokim poziomie z wykorzystaniem dobrej genetyki. Czytaj dalej „co nowego”

   Grudniowe wyniki OWH dla rasy simentalskiej

   Grudniowe wyniki OWH dla rasy simentalskiej

   Hodowców bydła rasy simentalskiej zachęcamy do zapoznania się z grudniowymi wynikami oceny wartości hodowlanej. Są one dostępne w rankingach najlepszych buhajów i krów.

   Po wybraniu rankingu na stronie: www.cgen.pl/indeksy, należy jeszcze wybrać z menu rasę simentalską oznaczoną w filtrze rasy/odmiany jako „SM”.

   Grudniowe zakresy Indeksu Ekonomicznego (IE)

   Grudniowe zakresy Indeksu Ekonomicznego (IE)

   Buhaje, krowy i młodsze zwierzęta rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej otrzymały już grudniowe wyniki oceny wartości hodowlanej. Ich wyniki Indeksów Ekonomicznych (IE) można porównywać z zakresami IE jakie obserwujemy w tym sezonie w populacji.

   Jest to możliwe dzięki wykresom przygotowanym dla:

   • buhajów odmiany HO,
   • buhajów odmiany RW,
   • krów odmiany HO,
   • krów odmiany RW,
   • stad krów rasy PHF,

   które są dostępne na stronie: www.cgen.pl/indeks-ekonomiczny/aktualne-wyniki

   Konsultacje na Uniwersytecie w Georgii

   Konsultacje na Uniwersytecie w Georgii

   W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, trwają prace nad wdrożeniem w Polsce genomowej oceny wartości hodowlanej, wykorzystując metodę jednego kroku.

   Wsparciem w tym procesie są autorzy metody oraz oprogramowania – prof. Ignacy Misztal oraz prof. Daniela Lourenco pracujący na Uniwersytecie w Georgii (UGA), USA. Czytaj dalej „co nowego”