Doskonalimy rozpoznawanie schorzeń racic

Trwają przygotowania do prowadzenia oceny wartości hodowlanej pod kątem nowej cechy jaką jest zdrowotność racic. Niezbędnym do jej prowadzenia są dane pozyskane podczas wykonywania korekcji racic. Wzorem innych krajów w celu utrzymania jakości tych danych przeprowadziliśmy szkolenie z rozpoznawania schorzeń zgodnie z wytycznymi międzynarodowej organizacji ICAR (“ICAR atlas zdrowia racic”). Niemal 30-tu korektorów korzystających z aplikacji “CGen korekcja” spotkało się w maju w Wielkopolsce, by doskonalić umiejętność prawidłowego rozpoznawania chorób pod okiem dr n. wet. Andrei Fiedler. Po nauce rozpoznawania typów krwiaków i wrzodów podeszwy, chorób linii białej czy stadiów Dermatitis digitalis, uczestnicy rozwiązywali test, w którym na podstawie zdjęć mogli sprawdzić swoje umiejętności. Natomiast podczas części praktycznej szkolenia na oborze w Szczodrzykowie skupili się na wykonaniu prawidłowego modelowania podeszwy racicy. Na szkoleniu nie zabrakło także nowych użytkowników aplikacji, którzy mieli okazję do wymiany doświadczeń z korektorami o dłuższym stażu.

Zespół projektu „CGen korekcja” kieruje serdeczne podziękowania dla Jagrol Sp. z o.o. za udostępnienie obory w Szczodrzykowie na cele szkoleniowe, Pana Tomasza Mielcarka za udostępnienie poskromu na czas szkolenia oraz Pana Karola Jarocha za wykonywanie korekcji racic podczas szkolenia.

Autor zdjęć: Ryszard Lesiakowski „Hodowla i Chów Bydła„, Agata Gindera