Atlas chorób racic

ICAR atlas zdrowia racic

Najnowsza edycja „ICAR atlas zdrowia racic”

Link do II edycji atlasu w języku polskim jest dostępny tutaj.

Co to jest „ICAR atlas zdrowia racic”?

To ilustrowany wykaz schorzeń racic, opracowany dzięki zaangażowaniu grupy roboczej ICAR zajmującej się cechami funkcjonalnymi (ICAR Working Group on Functional Traits) oraz międzynarodowej grupy ekspertów specjalizujących się w klasyfikacji schorzeń racic (International Claw Health Experts). Celem tej inicjatywy była aktualizacja standardów nazewnictwa schorzeń racic, a uzupełnienie „atlasu” zdjęciami obrazującymi poszczególne jednostki chorobowe pozwoliło na stworzenie przewodnika ułatwiającego prawidłowe rozpoznawanie konkretnych schorzeń.

ICAR Claw Health Atlas” opublikowano pod patronatem ICAR w 2015 roku, a następnie przetłumaczono go na 18 języków. Temat rozszerzenia atlasu został poruszony na stronie tutaj.

Co to jest ICAR?

International Committee for Animal RecordingICAR (International Committee for Animal Recording) jest międzynarodową organizacją opracowującą procedury związane z oceną genetyczną zwierząt gospodarskich. Określa ona wytyczne i normy dotyczące pomiaru i rejestracji cech o znaczeniu gospodarczym w celu ułatwienia międzynarodowej wymiany informacji.