Doskonalimy umiejętności i pogłębiamy wiedzę korektorów racic

W dniach 14-15 grudnia 2018 r. zorganizowaliśmy doroczne szkolenie dla korektorów racic, którzy aktywnie rejestrują informacje w aplikacji “CGen korekcja”. Wykłady oraz weryfikację umiejętności wykonywania korekcji prowadziła dr med. wet. Andrea Fiedler z Niemiec. Szkoleniowiec uczestniczyła w wielu ciekawych badaniach dotyczących np. właściwego przeprowadzania kąpieli racic czy rodzaju bloku najefektywniej pomagającemu krowie powrócić do normalnego chodu. Szeroko omówiła także kontrolowanie Dermatitis digitalis (DD), infekcyjnej choroby racic często występującej w polskich gospodarstwach. Uczestnicy szkolenia potwierdzili, że tylko pojedyncze obsługiwane przez nich stada są jeszcze wolne od DD. Prowadząca wskazała, że w przypadku stad z DD, ważne jest kontrolowanie tej choroby w oparciu o dokumentację elektroniczną wyników korekcji, co jest możliwe dzięki aplikacji „CGen korekcja”. Rejestracja krów z problemami i sprawdzanie rezultatów leczenia, pozwalają na wytypowanie chronicznie chorych sztuk, które powinny być brakowane ze stada. Zapraszamy do zapoznania się z szerszą relacją dostępną tutaj.