Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2018

Aktywni użytkownicy aplikacji “CGen korekcja” wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez dr med. wet. Andreę Fiedler (Niemcy). Głównym zagadnieniem poruszanym podczas części wykładowej była choroba Dermatitis digitalis (DD). Poznaliśmy 5-stopniowy plan jej kontrolowania oraz uczyliśmy się rozpoznawać poszczególne stadia tej choroby (M0, M1, M2, M3, M4, M4.1). Jest to szczególnie ważne, by po zaimplementowaniu ich w aplikacji w 2019 roku, rejestracja danych przebiegała prawidłowo. Podczas spotkania dyskutowaliśmy także o właściwym wykonywaniu kąpieli racic. Ich sukces zależy nie tylko od użytego środka we właściwej koncentracji, ale też od długości wanny czy wyboru właściwego usytuowania w oborze. Ponadto Andrea Fiedler przedstawiła wyniki badań porównujące skuteczność stosowania różnych rodzajów bloków w przypadku odciążania chorego palca. Oprócz prowadzenia wykładów, oceniła również umiejętności wykonywania korekcji i odciążania racic podczas korekcji wykonywanej przez uczestników szkolenia dzięki uprzejmości Agro-Polen Sp. z o.o. w Chociwelu. Nie zabrakło również czasu na przedstawienie stopnia realizacji projektu “CGen korekcja”. Każda z firm przeprowadzających korekcję otrzymała podsumowanie zarejestrowanych przez siebie danych w aplikacji. Mając na uwadze tematy proponowane do omówienia podczas szkolenia, lek. wet. Michał Ćmikiewicz podjął się przybliżenia kulawizn u krów niezwiązanych z racicami.
Dziękujemy firmie Zdrowe Racice Sp. z o.o. za pomoc w organizacji szkolenia oraz firmie Kopytko – korekcja racic Grzegorz Wyrembak za udostępnienie poskromu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia tutaj.