Duże zainteresowanie I Forum Genetycznym

Ponad 400 osób, pośród których zdecydowaną większość stanowili hodowcy i producenci mleka, wzięło udział w pierwszym Forum Genetycznym. Dnia 1 października 2018 r. zostały przedstawione preferencje hodowców w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem polskiego indeksu ekonomicznego. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu hodowców i pracowników PFHBiPM w wypełnianie ankiet hodowlanych i ekonomicznych. Podczas wydarzenia wskazano również istotność zbierania danych fenotypowych, które są podstawą do obliczania wartości hodowlanej nowych cech oraz możliwości łączenia ich z danymi z genotypowania. Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się przykłady przedstawione przez gości z Niemiec (Stefan Rensing) i Francji (David Girod), którzy wskazali korzyści z genotypowania całych stad. Równocześnie uwagę przyciągnęły stworzone przez Centrum Genetyczne nowe funkcjonalności dostępne na stronie internetowej – np. możliwość sprawdzenia dostępności nasienia interesującego buhaja w firmach importujących nasienie i stacjach unasieniania.

Organizatorów cieszy fakt, że 76% ankietowanych wskazało, że chce uczestniczyć w kolejnej edycji wydarzenia. Natomiast z powodu dużego zainteresowania tematyką Forum Genetycznego oraz brakiem możliwości przyjęcia wszystkich chętnych, na stronie internetowej zostaną udostępnione relacje z wykładów. Więcej informacji już wkrótce!

Autor zdjęć: Ryszard Lesiakowski („Hodowla i Chów Bydła”)