Współpraca się opłaca

W dniach 1-5 X 2018 r. na zaproszenie PFHBiPM przebywał w Poznaniu dr hab. Janusz Jamrozik, na co dzień pracujący w kanadyjskim ośrodku obliczeniowym CDN (Canadian Dairy Network). Ośrodek ten należy do przodujących na świecie w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego. Od wielu lat jest w całości finansowany przez hodowców i firmy hodowlane, które same decydują o kierunkach rozwoju. Wizyta w Centrum Genetycznym pozwoliła na skorzystanie z doświadczeń dr. Jamrozika, m.in. w tworzeniu indeksu zdrowotności racic, do którego opracowania przygotowuje się CGen.