Genetyka pomocna w redukcji emisji metanu

Zmniejszanie emisji metanu produkowanego przez hodowlę bydła jest procesem długofalowym i kosztownym. Jednym ze sposobów jest poszerzenie systemu oceny wartości hodowlanej o nowe cechy. Jakie? Przeczytacie o tym w kwietniowym numerze „Hodowli i Chowu Bydła” w artykule dra hab. Marcina Pszczoły.