Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2016

Podczas spotkania członków Krajowego Stowarzyszenia Korektorów i Terapeutów Racic (KSKiTR) zaprezentowano koncepcję działania opracowywanej w ramach projektu “CGen korekcja” aplikacji webowej. Podjęto dyskusję o tym, jakich korzyści mogą spodziewać się klienci (hodowcy) tych korektorów, którzy będą posługiwali się aplikacją. Jednocześnie omówiono ograniczenia, jakie należy mieć na względzie podczas realizacji projektu. Zgłoszone zostały wątpliwości związane z wykorzystywaniem aplikacji w trakcie przeprowadzania korekcji. Wskazano trudności jakie wynikają z konieczności stosowania urządzeń mobilnych (np. tabletów), w tym przytwierdzenia ich do poskromu lub umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu, w pobliżu przeprowadzania zabiegu. Zwrócono także uwagę na czas, jakiego wymaga zarejestrowanie diagnozy czy podjętych przez korektora działań terapeutycznych oraz wpływ tego aspektu na cenę świadczonych usług. Krytyczne podejście specjalistów wykonujących korekcję pozwoliło spojrzeć na aplikację w szerszym kontekście, jako na jedno z narzędzi pracy korektorów, którzy podnoszą jakość usług wykonywanych na rzecz hodowców. Udział w zebraniu był możliwy dzięki zaproszeniu, jakie skierował do nas Jan Weihs – jedna z osób zaangażowanych w tłumaczenie “ICAR Atlas Zdrowia Racic” na język polski.