Hodowco, pozostało 7 dni do publikacji oceny dla DD

7 dni do publikacji.
Czy wiesz, że populacja referencyjna dla odporności na dermatitis digitalis (DD) przekroczyła 10 tys. krów z fenotypem i genotypem? W przypadku szacowania genomowej wartości hodowlanej, kluczowe jest stworzenie dużej puli zwierząt, dla których jesteśmy w stanie powiązać obserwowany fenotyp z informacją genomową. Tylko wtedy będziemy mogli ocenić zwierzęta z wystarczająco dobrą dokładnością. Beneficjentem oceny genomowej są stada, które genotypują jałówki. Jeśli stada te uczestniczą również w projekcie CGen korekcja, to zgenotypowane samice od pierwszej laktacji dołączą do populacji referencyjnej dla tej cechy.