Hodowco, pozostało 9 dni do publikacji oceny dla DD

9 dni do publikacji.
Czy wiesz, że odziedziczalność odporności na dermatitis digitalis (DD) wynosi blisko 7% i jest w granicach odziedziczalności cechy ocenianej w innych krajach, w tym członków Spółdzielni EuroGenomics? Kraje te z powodzeniem wdrożyły ocenę dla tej cechy i obserwują już pierwsze efekty.°C