Indeks ekonomiczny

Indeks ekonomiczny

CGen prowadzi prace nad stworzeniem pierwszego krajowego indeksu ekonomicznego dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Pozwoli on na selekcję bydła, zarówno samców jak i samic, z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego. Znaczenie cech uwzględnianych w indeksie będzie wynikało z warunków ekonomicznych w jakich funkcjonują polskie gospodarstwa produkujące mleko. Osiągnięcie tego celu wymaga wielu działań i analiz, wśród których niezwykle istotne są opinie i preferencje hodowców.

Bieżący stan realizacji projektu

27.05.2019 – Indeks Ekonomiczny (IE) został wpisany do programu hodowlanego dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

GRUDZIEŃ 2018 – Zgodnie z planem prace nad stworzeniem indeksu ekonomicznego dobiegają końca. Zostały określone wartości wag ekonomicznych dla poszczególnych cech, dzięki czemu indeks będzie wyrażany w złotówkach. W kolejnym kroku przystąpimy do uzyskania wyników oceny wartości hodowlanej zwierząt i analizy utworzonego w oparciu o nowy indeks rankingu.

PAŹDZIERNIK 2018 – Pierwsze wyniki zgromadzonych i przetworzonych informacji zostały zaprezentowane podczas I Forum Genetycznego PFHBiPM. Prezentację na ten temat przedstawiła dr Katarzyna Stachowicz z AbacusBio – zapraszamy do zapoznania się poniżej:

SIEPRIEŃ 2018 – Zakończyliśmy gromadzenie ankiet od hodowców i organizacji hodowlanych. Trwa ich przetwarzanie. W celu zapoznania się z wynikami zapraszamy na I Forum Genetyczne

MAJ 2018 – Trwa zbieranie ankiet hodowlanych i ekonomicznych. Dnia 30 kwietnia 2018 r. hodowcy otrzymali mailowo zaproszenie do wypełnienia internetowej ankiety hodowlanej razem z raportami wynikowymi. Adres do internetowej ankiety hodowlanej jest udostępniany przez pracowników terenowych PFHBiPM oraz po skontaktowaniu się z Centrum Genetycznym (info@cgen.pl, 61 222 39 87). Zapraszamy do jej wypełnienia!

Najważniejsze korzyści dla hodowcy z wdrożenia indeksu ekonomicznego

  • wartości hodowlane zwierząt będą wyrażane w złotówkach,
  • lepszy bilans ekonomiczny stada,
  • maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
  • łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
  • lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
  • efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.

Dlaczego każdy hodowca powinien się przyłączyć do projektu i wypełnić ankietę?

Udział hodowców w tworzeniu ankiety jest kluczowy dla sukcesu projektu. To dzięki informacjom z ankiet będzie można tak skonstruować indeks by odpowiadał rzeczywistym potrzebom hodowców a nie był wynikiem teoretycznych rozważań. Hodowcy, dzięki ankiecie, mogą wziąć sprawy w swoje ręce a nie bazować na rozwiązaniach przygotowanych w innych krajach.

Jak przyłączyć się do projektu?

Do wypełnienia ankiety zaproszeni zostaną wszyscy hodowcy objęci kontrolą użytkowości. Każdy hodowca będzie mógł wypełnić ankietę tylko raz. W okresie styczeń-luty będziemy wysyłać wiadomości email do tych hodowców, którzy odbierają raporty wynikowe drogą elektroniczną. Pozostałe osoby, które zechcą wypełnić ankietę, będą to mogły zrobić w asyście pracowników PFHBiPM – prosimy zwracać się do nich z prośbą o udostępnienie ankiety.

Na czym polega uczestnictwo w projekcie? Czy to jest trudne?

Hodowca chcący wziąć udział w projekcie otrzyma adres strony internetowej, który umożliwi mu wypełnienie ankiety przez Internet. Udział w ankiecie jest anonimowy. Pytania są tak przygotowane by każdy hodowca mógł na nie odpowiedzieć. Jeśli na któreś z pytań hodowca nie będzie chciał odpowiedzieć to będzie mógł je pominąć.

Więcej informacji:

 

W razie dalszych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.