Instytut Zootechniki wyjaśnia przyczyny błędów w opublikowanych wynikach

W związku z opublikowaniem błędnych wyników genomowej oceny wartości hodowlanej dla samic na stronie Instytutu Zootechniki PIB w dniu 19.04.2021 r. Pani Dyrektor ds. Hodowli PFHBiPM Agnieszka Nowosielska ponowiła kontakt z tą instytucją.

Z pismem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka skierowanym do Instytutu Zootechniki można zapoznać się tutaj.

Odpowiedź z Instytutu Zootechniki jest dostępna tutaj.