Już jest ranking buhajów na bazie Indeksu Ekonomicznego i podsumowanie genotypowania

Już teraz hodowcy mogą wybierać buhaje, które zapewnią im wyższe zyski w przyszłości. Po raz pierwszy Centrum Genetyczne PFHBiPM (CGen) udostępnia wartości Indeksu Ekonomicznego (IE) dla wszystkich buhajów.
Indeks Ekonomiczny jest indeksem selekcyjnym wyrażającym łączną wartość hodowlaną zwierzęcia przeliczoną na złotówki. Dzięki niemu hodowcy będą mogli doskonalić swoje stada w kierunku maksymalizacji zysków. Porównując buhaje na podstawie wartości IE każdy producent mleka może określić różnicę w spodziewanych zyskach od ich córek i wybierać te buhaje, które pozwolą mu zarobić najwięcej. Dzięki wyrażeniu IE w złotówkach łatwiej też będzie podjąć decyzje o inwestycji w lepsze nasienie. Wystarczy sprawdzić wartości IE w rankingu buhajów zamieszczonym na stronie cgen.pl/indeksy i wybierać spośród tych, których nasienie jest dostępne na rynku.

Wartości IE są obliczane przez CGen także dla wszystkich samic zgenotypowanych w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Dostęp do nich jest możliwy indywidualnie poprzez zapowiadane narzędzie zamieszczone na stronie cgen.pl/indeksy. Podsumowanie genotypowania pozwoli hodowcy na wyświetlenie rankingu zgenotypowanych zwierząt z jego stada, a w rezultacie podjęcie właściwych decyzji selekcyjnych prowadzących do wzrostu efektywności ekonomicznej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z doradcami hodowlanymi PFHBiPM.