Już wiemy jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada!

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym numerem czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” (2/2019), w którym na stronie 38 ukazał się nasz artykuł opisujący „Jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada?”. Depresja inbredowa jest negatywnym efektem działania inbredu, objawiającym się głównie obniżoną produkcyjnością zwierząt. Z tego względu jest ona szczególnie dotkliwa dla hodowcy, ponieważ uderza bezpośrednio w ekonomikę produkcji.

W Centrum Genetycznym PFHBiPM oszacowaliśmy wielkość depresji inbredowej w kilogramach wydajności mleka, wydajności tłuszczu i wydajności białka przypadająca na 1% inbredu zwierzęcia. Znając te wartości jesteśmy w stanie oszacować stratę jaką ponosi hodowca w wyniku obniżonej produkcyjności zwierząt oraz na podstawie prostego przykładu wskazać, który buhaj może być bardziej odpowiedni dla Twojego stada.

Hodowco pamiętaj, poziomu inbredu osobników już żyjących nie da się zmniejszyć, można natomiast ograniczać poziom inbredu przyszłego pokolenia, a tym samym zmniejszać negatywny efekt depresji inbredowej i zmaksymalizować zyski od sztuki.

Życzymy miłej lektury!