Konferencja dla korektorów ANKA

W dniach 22-23.09.2021 pod Gironą odbyła się letnia szkoła korekcji zorganizowana przez hiszpańskiego producenta poskromów ANKA. Całość miała miejsce w gospodarstwie rodzinnym Mas Bes, które poza produkcją mleka specjalizuje się w działalności edukacyjnej. W konferencji brała udział liczna grupa korektorów. Szczęśliwie nie zabrakło reprezentantów Polski.

Kluczowymi osobami, które dzieliły się wiedzą i doświadczeniem byli korektorzy z Włoch – Loris de Vechis i Kanady – Jamie Sullivan. Wzięli oni udział w swojego rodzaju międzykontynentalnej rywalizacji. Sposób organizacji części warsztatowej umożliwił wszystkim bieżące śledzenie ich poczynań. Prawidłowość przeprowadzonej korekcji była sprawdzana poprzez weryfikację rozłożenia obciążenia na racicy. Tak więc głównym wyznacznikiem było osiągnięcie celu funkcjonalnego. Poza samą korekcją znaczny nacisk podczas warsztatów postawiono na zaprezentowanie sposobów zaganiania krów do poskromu. Celem jest ograniczenie stresu zwierząt przy jednoczesnej optymalizacji pracy ludzi. Wielokrotnie odwoływano się do koncepcji bud-box. Jest to rozwiązanie pokazujące jak można wykorzystać wiedzę o zachowaniu krów do projektowania przepędów.

Dodatkową korzyścią z wzięcia udziału w konferencji była możliwość przeprowadzenia rozmowy z reprezentantem hiszpańskiego związku hodowców (Noureddine Charffedine) oraz hiszpańskiego stowarzyszenia korektorów racic (Marc Pineda). Współpracują oni w zakresie rejestracji informacji o schorzeniach racic, a także w organizacji szkoleń z rozpoznawania schorzeń zgodnie z “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Efekty współpracy omawiali podczas warsztatów, w ramach których odbył się także quiz dla uczestników.

Oba dni konferencji były bardzo intensywne. Obejmowały zarówno sesje wykładowe, jak i pokazy. Można było spojrzeć na pracę korektora racic z innej perspektywy. Ciekawostkę stanowił też zestaw ćwiczeń zasugerowany korektorom jako konieczny element ich dbałości o swoje zdrowie.