Konferencja Europejskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego

Konferencja Europejskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego odbyła się w dniach od 9-11 czerwca br. w Krakowie. Głównymi organizatorami wydarzenia byli Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

O miejscu selekcji genomowej w programie hodowlanym dla populacji bydła czerwonego mówiła Auli Himanen (Viking, Finlandia), prezentując etapy tworzenia populacji referencyjnej. Populacja ta wykorzystuje genotypy krów w celu podniesienia dokładności oceny genomowej. Samice są genotypowane chipem o niskiej gęstości (LD), zawierającym jedynie 14 000 markerów SNP, co znacząco obniża koszty związane z budową populacji referencyjnej.

Kolejny wykład dotyczył możliwości prowadzenia selekcji genomowej w programach hodowlanych dla małych populacji na przykładzie populacji bydła Angler w Niemczech. Stefan Rensing (VIT, Niemcy) wskazywał na potrzebę łączenia mniejszych populacji w celu podniesienia dokładności i ograniczania kosztów. Właśnie w tym celu ocena genomowa niemieckiego bydła czerwonego została przekazana grupie Viking z Finlandii.

Natomiast dr Artur Gurgul (IZ Balice) przedstawił przegląd badań naukowych prowadzonych na polskim bydle czerwonym przy pomocy markerów SNP, jak i sekwencjonowania całego genomu. Badania te mają na celu poszerzenie naszej wiedzy o różnorodności genetycznej bydła czerwonego.

Więcej o selekcji i ocenie genomowej można dowiedzieć się wyszukując hasła w leksykonie.