Artykuł „Kontrola inbredu w hodowli krów mlecznych” w grudniowym wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła”

hodowla i chów bydła

Jednym z założeń hodowli zwierząt jest doskonalenie ich cech poprzez selekcję i kojarzenie najlepszych osobników z danej populacji. Dzięki dotychczas zastosowanym metodom hodowlanym w populacji krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej widoczny jest znaczny wzrost wydajności produkcyjnej. Jednak jednocześnie obserwuje się zmniejszenie różnorodności genetycznej tych zwierząt. Takie zjawisko jest bardzo niebezpieczne dla każdej populacji, ponieważ wynika ze zwiększonego występowania kojarzeń (wysoce) spokrewnionych osobników. W tym przypadku mówimy o chowie wsobnym zwierząt lub obecnie bardziej popularnym terminie – inbredzie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do lektury naszego artykułu „Kontrola inbredu w hodowli krów mlecznych” w najnowszym numerze czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”.