Nowy adres siedziby Centrum Genetycznego

Szanowni Państwo, informujemy, że uległ zmianie adres siedziby Centrum Genetycznego PFHBiPM. Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji pod nowy adres tj.

Centrum Genetyczne
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
ul. J. H. Dąbrowskiego 79A
60-529 Poznań