Ogromne zainteresowanie IE podczas spotkania w regionie kujawsko-pomorskim

Podczas spotkania Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących Indeksu Ekonomicznego i możliwości jego wykorzystania w stadzie. Hodowcy mogli zorientować się jak ich region wypadł na tle kraju pod względem wartości IE. Wykład nt. “Indeksu Ekonomicznego jako nowego narzędzia w pracy hodowlanej” przedstawiła dr Katarzyna Rzewuska. Gratulujemy hodowcom, których sztuki znalazły się w rankingu najlepszych samic dostępnym na cgen.pl/indeksy/ocena/samice/rankingi i życzymy dalszych sukcesów.