Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Nowe wyniki oceny wartości hodowlanej już dostępne

Ocena wartości hodowlanej - sezon 2018.2

Centrum Genetyczne właśnie udostępniło na swojej stronie www najnowszy ranking buhajów. Przypominamy, że w naszym rankingu hodowcy mają możliwość uzyskania szybkiego dostępu do informacji, których buhajów nasienie jest dostępne na polskim rynku. Zarówno ranking jak i karta buhaja zawierają informacje z jakiego źródła można pozyskać danego buhaja. Jeżeli buhaj jest dostępny, wówczas w jego karcie znajdzie się informacja, że „nasienie jest dostępne u”, wraz z listą firm dysponujących nasieniem danego osobnika. Natomiast jeśli procedura rejestracji buhaja nie została zakończona, wówczas buhaj będzie posiadać status „nasienie dostępne wkrótce u”. Zachęcamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością rankingu buhajów dostępną pod adresem www.cgen.pl/indeksy/ocena

Ranking buhajów w nowej odsłonie

CGen indeksy

Od dziś na stronach CGen udostępniono nową usługę związaną z dostępnością nasienia buhajów. Dzięki temu hodowcy otrzymali możliwość szybkiego dostępu do informacji, nasienie których buhajów jest dostępne na polskim rynku. Zarówno ranking jak i karta buhaja zawierają informacje z jakiego źródła można pozyskać danego buhaja.
Jeżeli buhaj jest dostępny, wówczas w jego karcie znajdzie się informacja, że „nasienie jest dostępne u”, wraz z listą firm dysponujących nasieniem danego osobnika.
Natomiast jeśli procedura rejestracji buhaja nie została zakończona, wówczas buhaj będzie posiadać status „nasienie dostępne wkrótce u”. Od teraz ranking buhajów wyświetlany jest domyślnie tylko z buhajami, których nasienie jest dostępne na polskim rynku.
Zachęcamy do zapoznania się z nową funkcjonalnością rankingu buhajów dostępnego pod adresem www.cgen.pl/indeksy/ocena

Zapraszamy na I Forum Genetyczne

I Forum Genetyczne

1 października 2018 r. w Poznaniu odbędzie się I Forum Genetyczne. Podczas tego wydarzenia zostaną przekazane informacje na temat możliwości rozwoju polskiej hodowli w dobie selekcji genomowej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii przez hodowców z innych krajów. I Forum Genetyczne jest organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Więcej informacji o programie i rejestracji zamieszczono na stronie www.cgen.pl/forum-genetyczne. Zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału!

Lipiec 2018

W aplikacji „CGen korekcja” została dodana funkcja szybkiego i łatwego rejestrowania informacji o systemie utrzymania oraz dostępie do pastwiska. Wydzielono trzy grupy technologiczne: jałówki oraz krowy w laktacji i zasuszone. Dzięki stałej współpracy z korektorami, uzupełniliśmy dane dla stad, w których już prowadzono rejestrację wyników korekcji. Systemy utrzymania w znacznym stopniu mogą wpływać na zdrowotność racic. Informacje o typie legowiska, rodzaju podłoża, czy dostępie do pastwiska umożliwią przeprowadzanie analiz, które pozwolą na wskazanie jakie schorzenia występują częściej w oborach wolnostanowiskowych, a jakie są charakterystyczne dla obór uwięziowych. Może to pomóc hodowcom m. in. przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu konkretnych rozwiązań podczas modernizacji obory, planowaniu budowy nowych obiektów, ale także przy dobieraniu odpowiednich działań profilaktycznych.
W celu zapewnienia wiarygodności prowadzonych analiz planujemy coroczną aktualizację danych opisujących warunki utrzymania zwierząt, dla których prowadzona jest rejestracja wyników korekcji racic.

Trzecia edycja szkolenia w ramach projektu „CGen korekcja”

W dniach 15-16.11.2018 r. organizujemy kolejną edycję szkolenia dla korektorów racic zainteresowanych przyłączeniem się do projektu „CGen korekcja”. W ramach bezpłatnego szkolenia odbędą się wykłady dotyczące schorzeń racic oraz warsztaty z obsługi aplikacji przeznaczonej do rejestrowania wyników korekcji. Po raz trzeci gościć będziemy światowej klasy specjalistę profesora Johanna Koflera (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu). Jest on współautorem „ICAR Atlas Zdrowia Racic”, a także instruktorem korekcji racic. Szkoleniowiec przeprowadzi także ocenę umiejętności uczestników podczas części praktycznej. Czytaj dalej „Trzecia edycja szkolenia w ramach projektu „CGen korekcja””

Wypełnij ankietę hodowlaną do końca lipca 2018

Podczas wystaw zwierząt hodowlanych w Sielinku oraz Szepietowie rozmawialiśmy z hodowcami o tym, co można poprawić w stadzie na drodze zarządzania, a w jakich obszarach podstawą jest praca hodowlana. Nasi rozmówcy dzielili się z nami opiniami dotyczącymi priorytetów, którymi się kierują przy wyborze buhaja. Wskazywali też problemy, w odniesieniu do których oczekują poprawy na drodze doskonalenia genetycznego. Zdanie wyrażone przez hodowców znajdzie odzwierciedlenie w tworzonym przez PFHBiPM indeksie ekonomicznym. Czytaj dalej „Wypełnij ankietę hodowlaną do końca lipca 2018”

Czerwiec 2018

Rozpoczęliśmy analizowanie informacji rejestrowanych za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Kontrolowaliśmy szczegółowo jakość danych, gdyż rzetelność przy ich wprowadzaniu wpłynie w znacznym stopniu na wiarygodność uzyskiwanych w ramach projektu wyników, w tym na ocenę wartości hodowlanej dla odporności na schorzenia racic. Na podstawie dostępnych informacji potwierdziliśmy, iż podobnie jak w innych krajach europejskich schorzenia racic stanowią istotny problem także w naszej populacji. Skala problemu jest często niedoceniana przez samych hodowców, tymczasem schorzenia zamieszczone w “ICAR Atlas Zdrowia Racic” rozpoznano u 44% krów, którym przeprowadzono korekcję racic. Wstępne analizy pozwoliły na wskazanie najczęściej występujących schorzeń, wśród których wyróżniają się zwłaszcza zapalenia skóry oraz wrzody. Wiedza ta pomoże nie tylko odpowiednio dobrać parametry do analiz genetycznych, ale także wskazać obszary, na które należy kłaść nacisk podczas szkoleń dla korektorów racic organizowanych w ramach projektu. Ze względu na konieczność dopełnienia rocznego okresu rejestrowania obserwacji przeanalizowanie trendów związanych z fazami laktacji czy wiekiem krów, a także zmian sezonowych planowane jest na koniec roku. Wtedy też zaprezentujemy wnioski dotyczące statusu zdrowotnego racic krów w Polsce.

Czerwiec 2018

Podczas X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego spotkaliśmy się z hodowcami w pobliżu ringu, na którym prowadzona była wycena zwierząt. Dzięki uprzejmości Pawła Żelechowskiego każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się z działaniem poskromu hydraulicznego. Korektor odpowiadał na pytania hodowców związane z zasadami prowadzenia korekcji racic oraz stosowanymi przez niego metodami terapeutycznymi. Prezentowaliśmy także zakres informacji zamieszczany w zestawieniu generowanym przez aplikację “CGen korekcja” oraz rozmawialiśmy o oczekiwaniach hodowców w odniesieniu do działań mających na celu ograniczenia kulawizny.

Maj 2018

W ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polanicy Zdroju zatytułowanej “Profilaktyka chorób przeżuwaczy – jak nie stosować antybiotyków” mówiono o tym jak przez poprawę zdrowotności ograniczać liczbę przypadków wymagających leczenia. Podczas corocznego spotkania organizowanego przez prof. dr. hab. Jana Twardonia duży nacisk został położony na poszukiwanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na współczesne trendy i oczekiwania społeczeństwa związane z rozważnym stosowaniem antybiotyków w sferze produkcji żywności. Uczestnikom konferencji zaprezentowaliśmy możliwość prowadzenia monitoringu zdrowotności racic w oparciu o zestawienia pokorekcyjne generowane przez aplikację “CGen korekcja”. Stanowią one dodatkowe źródło informacji dla lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
Do aplikacji “CGen korekcja” odwołał się także podczas swojego wystąpienia dr hab. Krzysztof Słoniewski, który mówił o wyzwaniach związanych z podejmowaniem decyzji. Wskazał on na konieczność bieżącej rejestracji danych jako pierwszego etapu w procesie mającym na celu przełożenie informacji na celne wskazówki.

Rozwój projektu „CGen korekcja”

Projekt “CGen korekcja” wszedł w fazę dynamicznego rozwoju. W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność przyłączyć 200-tną oborę do projektu, a liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez korektorów przekroczyła 30 tysięcy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, a pozostałych hodowców i korektorów zachęcamy do rozpoczęcia korzystania z darmowej aplikacji „CGen korekcja”.
Więcej informacji o tym, co się dzieje w projekcie można znaleźć pod adresem https://www.cgen.pl/korekcja/realizacja/
Natomiast dokumenty potrzebne do przyłączenia się do projektu dostępne są tutaj.