Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Kwiecień 2018

Od 19-20.04.2018 r. uczestniczyliśmy w Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym pt. „Zdrowe racice i wymiona, a efektywna produkcja”. Podczas wykładu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Brody podkreśliliśmy istotność współpracy hodowcy z korektorem racic i prowadzenia ewidencji chorób racic w stadzie za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Dla uczestników wydarzenia przygotowano również pokaz korekcji racic. Został on przeprowadzony przez firmę AGRO-TEST Marek Galiczak, która przyłączyła się do projektu “CGen korekcja”. W kolejnym dniu dr hab. Marcin Komosa w trakcie wykładu nazwał racicę drugim sercem zwierzęcia w celu podkreślenia jak ważną jest strukturą. Uczestnikom Forum przedstawiono również korzyści płynące z udziału w projekcie “CGen korekcja” i rozdawano plakaty “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Pojawiły się pytania od hodowców dotyczące możliwości przyłączenia się do projektu. Dzień zakończył się wykładem lek. wet. Michała Zdunka (Zdrowe Racice Sp. z o.o.) z firmy uczestniczącej w naszym projekcie. Podczas niego przedstawiono możliwość nieantybiotykowego leczenia Dermatitis digitalis (DD).

Najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej już dostępne

Od dzisiaj zostały udostępnione na naszej stronie internetowej najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Karta buhaja zawiera również najnowszy ranking międzynarodowy (indeksy krajów należących do Spółdzielni EuroGenomics) oraz inbred i spokrewnienie z populacją krów w Polsce. Oprócz tego, zaktualizowano wyniki indeksów rodowodowych i ranking stad. Zapraszamy do korzystania z narzędzi dostępnych pod adresem www.cgen.pl/indeksy

Marzec 2018

Uczestnik projektu „CGen korekcja” Michał Goleń wziął udział w spotkaniach z hodowcami podsumowujących rok 2017 na Lubelszczyźnie. Przedstawił zasady współpracy hodowcy z korektorem w ramach projektu „CGen korekcja” oraz aplikację do zbierania informacji o zdrowotności racic, którą wykorzystuje w trakcie wykonywania korekcji na gospodarstwach. Spotkanie z korektorem stanowiło okazję do prowadzenia rozmów na temat działań profilaktycznych w kierunku ograniczenia występowania chorób racic oraz samej techniki wykonywania korekcji.

Życzenia świąteczne

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Mamy nadzieję, że czas spędzony w gronie najbliższych pozwoli z nadzieją spoglądać w przyszłość.

Luty 2018

Wzięliśmy udział w konferencji Interbull oraz Światowym Kongresie Genetyki Stosowanej w Hodowli Zwierząt. W trakcie obu wydarzeń prezentowane były wyniki osiągane w ramach projektów mających na celu doskonalenie zdrowotności racic. Przedstawiciele hiszpańskiej organizacji hodowlanej podzielili się wynikami analiz związanych ze stratami jakie generuje wystąpienie poszczególnych schorzeń racic. Zaprezentowali także opracowany w wyniku realizacji projektu indeks zdrowotności racic. Zostanie on wdrożony do oficjalnej oceny wartości hodowlanej w czerwcu br. Z kolei Kanadyjczycy i Niemcy przedstawili efekty prac mających na celu ograniczenie podatności krów na Dermatitis digitalis (DD). W obu przypadkach potwierdzono możliwość doskonalenia genetycznego w tym zakresie, przedstawiając różnice w częstotliwości zachorowań wśród córek buhajów ze szczytu i końca rankingu. Ponadto wyniki niemieckie wskazują na możliwość zwiększenia dokładności oceny wartości hodowlanej w przypadku rejestrowania wszystkich stadiów DD oznakowanych za pomocą skrótów M (od choroby Mortellaro).
Uczestnictwo w Kongresie było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi działaniami podejmowanymi w poszczególnych krajach w odniesieniu do poprawy zdrowotności racic. Pozwoliło także na skorzystanie z doświadczeń osób zaangażowanych w projekty analogiczne do „CGen korekcja”, które chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, poruszając wiele kwestii wpływających na osiągnięcie sukcesu w genetycznym doskonaleniu odporności na choroby racic.

Zdrowotność racic tematem nadchodzącego Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego

Zagadnienia związane ze zdrowotnością racic stają się coraz popularniejsze. Serdecznie zapraszamy na XIV Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Zdrowe racice i wymiona, a efektywna produkcja”. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20.04.2018 r. w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Dojazd 11).
Organizatorami tego wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Czytaj dalej „Zdrowotność racic tematem nadchodzącego Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego”

Styczeń 2018

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z hodowcami pt. „Nowe aspekty w produkcji mleka”, które odbyło się w Koźminie Wielkopolskim. Podczas prezentacji podkreśliliśmy, że dążenie do poprawy zdrowotności racic w stadzie przybliży hodowców do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego produkcji mleka. Przekazana została najnowsza wiedza dotycząca infekcyjnych schorzeń racic, a także czynników wpływających na rozwój wrzodów podeszwy. Znacznym zainteresowaniem cieszyły się plakaty prezentujące schorzenia racic opisane w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Wielu hodowców prosiło także o wskazanie działających w okolicy korektorów korzystających z aplikacji „CGen korekcja”.

Grudzień 2017

Dzięki zaangażowaniu korektorów korzystających z aplikacji udostępniliśmy użytkownikom nowe funkcjonalności. Pojawiła się oczekiwana przez wielu możliwość edytowania zgłoszeń, która dostępna jest z poziomu zestawienia pokorekcyjnego. Ponadto usprawniliśmy przemieszczanie się w obrębie list i wprowadziliśmy możliwość rejestrowania informacji o zwierzętach, które jeszcze nie jest dostępne w systemie SYMLEK. Ostatnią zauważalną zmianą, wprowadzoną zgodnie z sugestiami użytkowników, jest nowy wzór wydruku zestawienia pokorekcyjnego. Zwiększona została liczba zgłoszeń zamieszczanych na stronie, przy zachowaniu kompletu informacji oraz ich przejrzystości. Na dokumencie widoczne jest logo projektu “CGen korekcja”, dzięki czemu łatwiej będzie hodowcy powiązać wydruk z aplikacją (hodowca ma dostęp do zestawienia w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na swoje konto). Dodano także logo firmy, która wykonała korekcję, co z jednej strony ułatwi hodowcy monitorowanie współpracy z korektorami, a z drugiej umożliwi promowanie firm rejestrujących dane na rzecz hodowców.

Grudzień 2017

Odbyło się kolejne szkolenie dla profesjonalnych korektorów racic biorących udział w projekcie i korzystających z aplikacji “CGen korekcja” w swojej codziennej pracy. Istotnym elementem szkolenia była ocena umiejętności uczestników, którą przeprowadził Piet Kloosterman – uznany specjalista z zakresu pięciostopniowej metody holenderskiej korekcji racic. Podczas części praktycznej korektorzy mieli możliwość omówienia poszczególnych przypadków ze szkoleniowcem, a dzięki temu ugruntowania swojej wiedzy o prawidłowych cięciach funkcjonalnych czy technikach odciążania palca. Piet Kloosterman docenił otwartość korektorów na uwagi i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności. Jednocześnie wypowiadał się pozytywnie o jakości pracy wykonywanej przez uczestników projektu. Jest to bardzo dobra wiadomość dla hodowców, gdyż świadczy o wysokim poziomie usług świadczonych przez te osoby. Poza walidacją, która odbywała się w gospodarstwie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ROL-SAD” Sp. z o.o. prowadzone były wykłady pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu chorób racic. Podczas szkolenia swoja wiedzą podzielił się duński lekarz weterynarii Kurt Bach. Koncentrował się on na charakterystyce schorzeń, począwszy od przyczyn występowania, przez ich rozwój, działania interwencyjne jakie powinien podejmować korektor po zasady profilaktyki jakie może wdrożyć hodowca. Poruszone zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym i przedstawione wyniki najnowszych badań nad czynnikami ryzyka rozwoju takich schorzeń jak wrzód podeszwy (SU) czy dermatitis digitalis (DD). W kolejnej części uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem projektu “CGen korekcja” i nowymi funkcjami zaimplementowanymi w aplikacji. Spotkanie umożliwiło także podjęcie dyskusji o najczęściej spotykanych w polskich warunkach schorzeniach racic oraz metodach stosowanych przez korektorów w praktyce. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Centrum Genetyczne PFHBiPM i zatwierdzone przez Pieta Kloostermana.