Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Grudzień 2017

Dzięki zaangażowaniu korektorów korzystających z aplikacji udostępniliśmy użytkownikom nowe funkcjonalności. Pojawiła się oczekiwana przez wielu możliwość edytowania zgłoszeń, która dostępna jest z poziomu zestawienia pokorekcyjnego. Ponadto usprawniliśmy przemieszczanie się w obrębie list i wprowadziliśmy możliwość rejestrowania informacji o zwierzętach, które jeszcze nie jest dostępne w systemie SYMLEK. Ostatnią zauważalną zmianą, wprowadzoną zgodnie z sugestiami użytkowników, jest nowy wzór wydruku zestawienia pokorekcyjnego. Zwiększona została liczba zgłoszeń zamieszczanych na stronie, przy zachowaniu kompletu informacji oraz ich przejrzystości. Na dokumencie widoczne jest logo projektu “CGen korekcja”, dzięki czemu łatwiej będzie hodowcy powiązać wydruk z aplikacją (hodowca ma dostęp do zestawienia w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na swoje konto). Dodano także logo firmy, która wykonała korekcję, co z jednej strony ułatwi hodowcy monitorowanie współpracy z korektorami, a z drugiej umożliwi promowanie firm rejestrujących dane na rzecz hodowców.

Grudzień 2017

Odbyło się kolejne szkolenie dla profesjonalnych korektorów racic biorących udział w projekcie i korzystających z aplikacji “CGen korekcja” w swojej codziennej pracy. Istotnym elementem szkolenia była ocena umiejętności uczestników, którą przeprowadził Piet Kloosterman – uznany specjalista z zakresu pięciostopniowej metody holenderskiej korekcji racic. Podczas części praktycznej korektorzy mieli możliwość omówienia poszczególnych przypadków ze szkoleniowcem, a dzięki temu ugruntowania swojej wiedzy o prawidłowych cięciach funkcjonalnych czy technikach odciążania palca. Piet Kloosterman docenił otwartość korektorów na uwagi i chęć ciągłego doskonalenia umiejętności. Jednocześnie wypowiadał się pozytywnie o jakości pracy wykonywanej przez uczestników projektu. Jest to bardzo dobra wiadomość dla hodowców, gdyż świadczy o wysokim poziomie usług świadczonych przez te osoby. Poza walidacją, która odbywała się w gospodarstwie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ROL-SAD” Sp. z o.o. prowadzone były wykłady pozwalające na poszerzenie wiedzy z zakresu chorób racic. Podczas szkolenia swoja wiedzą podzielił się duński lekarz weterynarii Kurt Bach. Koncentrował się on na charakterystyce schorzeń, począwszy od przyczyn występowania, przez ich rozwój, działania interwencyjne jakie powinien podejmować korektor po zasady profilaktyki jakie może wdrożyć hodowca. Poruszone zostały także kwestie związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym i przedstawione wyniki najnowszych badań nad czynnikami ryzyka rozwoju takich schorzeń jak wrzód podeszwy (SU) czy dermatitis digitalis (DD). W kolejnej części uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem projektu “CGen korekcja” i nowymi funkcjami zaimplementowanymi w aplikacji. Spotkanie umożliwiło także podjęcie dyskusji o najczęściej spotykanych w polskich warunkach schorzeniach racic oraz metodach stosowanych przez korektorów w praktyce. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Centrum Genetyczne PFHBiPM i zatwierdzone przez Pieta Kloostermana.

Życzenia świąteczne

centrum genetyczne

Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów hodowlanych w nadchodzącym 2018 roku!

Wyszukaj buhaja i sprawdź jego najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej

Wyszukaj wartość hodowlaną buhaja

W dniu dzisiejszym na naszej stronie udostępniliśmy najnowsze wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Można je łatwo przeglądać także na urządzeniach mobilnych. Zostały także zaktualizowane wyniki indeksów rodowodowych. Następna aktualizacja informacji o inbredzie i przeliczenie indeksów rodowodowych nastąpi w poniedziałek 11XII. Polecamy: cgen.pl/indeksy

Szkolimy uczestników projektu „CGen korekcja”

Zbliża się termin szkolenia organizowanego w ramach projektu „CGen korekcja”. Ocenę umiejętności wykonywania korekcji racic przez uczestników projektu, połączoną ze szkoleniem z 5-stopniowej metody holenderskiej wykonywania korekcji, przeprowadzi Piet Kloosterman (Dairy Training Centre). Wykłady dotyczące profilaktyki, leczenia i rozprzestrzeniania się schorzeń racic zostaną poprowadzone przez Kurta Bacha (Uniwersytet w Kopenhadze). Relacja ze szkolenia już wkrótce!

W komórce można sprawdzić spodziewany inbred córek buhaja

Wzrost inbredu to naturalny skutek prowadzenia selekcji. Straty z tytułu depresji inbredowej ponoszą hodowcy i producenci bydła mlecznego. Dlatego konieczne jest stosowanie dobrych programów do kojarzeń. Teraz dodatkowo CGen publikuje informację jakiego inbredu córek należy się spodziewać po każdym aktywnym buhaju. Można to zrobić w komórce. Wystarczy wejść na stronę z wyszukiwarką buhajów i sprawdzić informację w zakładce ‚Inbred’. http://www.cgen.pl/indeksy/ocena/bull/ranking

Listopad 2017

W dniach 25-26 listopada byliśmy obecni na Podlaskim Forum Bydła 2017 w Piątnicy. Była to okazja do wielu cennych rozmów dotyczących projektu “CGen korekcja”, zwłaszcza że w wydarzeniu uczestniczył także Paweł Żelechowski – jeden z korektorów biorących czynny udział w projekcie.

Listopad 2017

Wzięliśmy udział w seminarium „Zdrowotność racic” zorganizowanym przez poznańskie koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. W ramach tego spotkania dr hab. Tomasz Strabel omówił uwarunkowania i możliwości doskonalenia zdrowotności racic w epoce selekcji genomowej. Natomiast dr Katarzyna Rzewuska opowiadała o rejestrowaniu wyników korekcji racic i możliwościach poprawy zdrowotności racic w oparciu o dane zgromadzone za pomocą aplikacji „CGen korekcja”. Wykłady wygłoszone w ramach seminarium w znacznej mierze koncentrowały się na genetycznym doskonaleniu odporności krów i zostały uzupełnione przeprowadzonym przez Henrika Hein Jorgensena pokazem korekcji racic. Duże zainteresowanie tematyką seminarium potwierdza konieczność zaangażowanie w rozpowszechnianie wiedzy związanej z najnowszymi możliwościami ograniczania występowania schorzeń racic.

Podlaskie Forum Bydła 2017

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne Podlaskie Forum Bydła w Piątnicy w dniach 25-26 listopada. Na stoisku informacyjnym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka będzie istniała możliwość zapoznania się z działalnością Centrum Genetycznego oraz opracowaną w ramach projektu „CGen korekcjaaplikacją do gromadzenia danych o zdrowotności racic. Nie zabraknie również okazji do rozmowy z korektorem racic na co dzień pracującym z aplikacją! Czytaj dalej „Podlaskie Forum Bydła 2017”

Październik 2017

Odbyło się szkolenie dla drugiej grupy firm, wykonujących usługowo korekcję racic. Uczestnicy skorzystali z możliwości prowadzenia dyskusji z prof. Johannem Koflerem podczas wykładów dotyczących anatomii, etiologii schorzeń racic oraz cięć terapeutycznych. Szkoleniowiec przedstawił również korektorom “ICAR Atlas Zdrowia Racic”, którego znajomość jest kluczowa w zbieraniu danych o zdrowotności racic. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem uczyli się korzystania z aplikacji “CGen korekcja”, natomiast część praktyczną szkolenia przeprowadzono na nogach pozyskanych z ubojni. Podpisano kolejne umowy o udziale w projekcie, dzięki którym korektorzy uzyskali bezpłatny dostęp do aplikacji.