Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Październik 2017

Stała współpraca z korektorem racic, opierająca się na regularnych wizytach w gospodarstwie oraz monitoring statusu zdrowotnego krów, dzięki informacjom gromadzonym w aplikacji “CGen korekcja” pozwoli na efektywniejsze zarządzanie stadem. Opublikowano film przedstawiający wykorzystanie aplikacji do bieżącej rejestracji danych podczas wykonywania korekcji racic. Został nakręcony przez Marcina Węża (PFHBiPM), przy udziale uczestnika projektu Karola Jarocha. Dziękujemy Państwu Latos za zaproszenie do gospodarstwa. Film jest dostępny tutaj.

Październik 2017

Opracowano ulotkę informującą o zasadach udziału w projekcie „CGen korekcja”. Jasno spisane zasady będą pomocne zarówno dla hodowców, jak i korektorów racic uczestniczących w projekcie. Z treścią ulotki można zapoznać się klikając tutaj.

Październik 2017

W celu rozpowszechnienia wiedzy o schorzeniach racic przygotowano polską wersję plakatu prezentującego poszczególne jednostki chorobowe zamieszczone w „ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Zdjęcia zostały uzupełnione krótkimi opisami ułatwiającymi prawidłowe rozpoznawanie konkretnych schorzeń. Plakat będący ilustrowanym wykazem schorzeń dedykowany jest wszystkim uczestnikom projektu „CGen korekcja”.

Kolejne szkolenie dla korektorów racic

W dniach 27-28.10.2017 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla korektorów racic chcących dołączyć do projektu „CGen korekcja”. Wykłady poprowadzi światowej klasy specjalista profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu) – współtwórca „ICAR Atlas Zdrowia Racic”, wykładowca i instruktor podczas szkoleń dla osób wykonujących korekcję racic organizowanych w wielu europejskich projektach. Czytaj dalej „Kolejne szkolenie dla korektorów racic”

Październik 2017

Wśród hodowców wzrasta zainteresowanie działaniami skierowanymi na poprawę zdrowia racic. Z tego względu podczas zorganizowanych przez firmę De Heus targów “AgroDays Dni Hodowcy 2017” jedna z pięciu stref warsztatowych była całkowicie poświęcona korekcji oraz kąpielom racic. Targi odwiedziło nie tylko wielu hodowców, ale także liczne grono korektorów. Byli oni zainteresowani zarówno prezentowanym sprzętem do korekcji, jak i rejestracją informacji o schorzeniach racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Spotkanie hodowców, korektorów i zespołu “CGen korekcja” było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów o współpracy prowadzącej do ograniczenia występowania schorzeń racic. Zdjęcia z tego wydarzenia zostały umieszczone tutaj.

Październik 2017

Wzięliśmy udział w kolejnym szkoleniu specjalistycznym dla inspektorów nadzoru PFHBiPM. Jeden z uczestników projektu „CGen korekcja” Karol Jaroch podzielił się wiedzą o czynnikach warunkujących występowanie poszczególnych schorzeń, możliwościach ich identyfikacji oraz działaniach, jakie powinni podejmować hodowcy w celu ograniczenia strat wywoływanych chorobami racic. Korektor opowiedział także o swoich doświadczeniach z codziennej pracy z aplikacją, o tym jak dostęp do historii zdrowia krowy może zwiększyć efektywność podejmowanych działań, a także jak współpracować z hodowcą w oparciu o zestawienia pokorekcyjne.