Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Wpływ schorzeń racic na produkcję, dobrostan i ekonomię w stadach bydła mlecznego

Czy wiesz, że choroby racic mają wpływ m.in. na produkcję Twoich krów? Z radością informujemy, że opublikowano artykuł przeglądowy dotyczący schorzeń racic u bydła mlecznego. Jako cel postawiono sobie zebranie informacji dotyczących pozagenetycznych aspektów schorzeń racic i możliwych do podjęcia w stadach działań prewencyjnych. W artykule choroby zostały podzielone ze względu na ich podłoże infekcyjne lub nieinfekcyjne, dla których określono czynniki ryzyka. Czytaj dalej „Wpływ schorzeń racic na produkcję, dobrostan i ekonomię w stadach bydła mlecznego”

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2019

Korzystając z zaproszenia Pana Jana Weihsa przedstawiliśmy projekt “CGen korekcja” uczestnikom kursu korekcji racic. Młodzi adepci tej sztuki z zaciekawieniem słuchali o możliwościach wykorzystania aplikacji “CGen korekcja” w codziennej pracy korektora racic. Za szczególnie ważne uznali generowane przez aplikację zestawienia pokorekcyjne oraz przygotowane przez Centrum Genetyczne raporty. Są to narzędzia, które pozwalają lepiej wskazać faktyczne problemy występujące w danym stadzie i znaleźć ich przyczyny. Znacznie ułatwia to współpracę korektora z hodowcą.
Podczas wystąpienia przedstawiliśmy też wyniki projektu za rok 2018. Ponownie potwierdziło się, że skala problemów ze zdrowotnością racic była przez wielu niedoceniana. Zaprezentowane wyniki pokazały, że przed osobami zajmującymi się zdrowiem racic jest mnóstwo pracy, dlatego cieszy nas, że młodzi ludzie chcą świadomie działać na tym polu.

Projekt „CGen korekcja” – marzec 2019

Wzięliśmy udział w konferencji “Kulawizny u przeżuwaczy”, w ramach której prezentowaliśmy wyniki osiągnięte w pierwszym roku realizacji projektu “CGen korekcja”. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spośród których wielu przybyło z Niemiec oraz USA. Wskazywali oni na szereg korzyści jakie polscy hodowcy będą mogli czerpać z analizy zgromadzonych danych. Zarówno lekarze weterynarii jak i korektorzy racic zwracali uwagę na dużą wartość rejestrowanych informacji sugerując przeanalizowanie występowania schorzeń w powiązaniu z systemami utrzymania, w tym podłogami. W rozmowach dotyczących zwiększenia dokładności oceny wartości hodowlanej odpornosci na DD wskazywano na wyniki uzyskiwanie w Niemczech dzięki szczegółowemu rejestrowaniu wszystkich stadiów DD oznakowanych za pomocą skrótów M (od choroby Mortellaro).

Uczestnictwo w konferencji było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszą wiedzą dotycząca schorzeń racic. Pozwoliło na nawiązanie kontaktów z osobami od lat aktywnie działającymi w tej tematyce. Dzieliły się one chętnie wnioskami ze swoich badań, poruszając wiele kwestii wpływających na poprawę zdrowotności racic. Dzięki ich otwartości będziemy mogli w niedalekiej przyszłości przedstawić je szerzej polskim hodowcom.

Nowe wyniki oceny wartości hodowlanej w nowej odsłonie na stronie CGen

W rankingu stad na stronie internetowej Centrum Genetycznego pojawiła się dodatkowa informacja zawierająca nazwy najlepszych gospodarstw w Polsce! To nowość towarzysząca aktualizacji rankingu buhajów na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej z sezonu 2019.1. Nadal istnieje możliwość sprawdzania dostępności nasienia najlepszych buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej zarówno odmiany czarno-białej, jak i czerwono-białej oraz typu dostępnego nasienia (konwencjonalne lub seksowane). Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi rankingami na stronie cgen.pl/indeksy.

Dyskutujemy nad złożonym problemem kulawizn podczas sympozjum

Trwa 20-te międzynarodowe sympozjum poświęcone kulawiznom. Prowadząca projekt „CGen korekcja” dr Katarzyna Rzewuska po raz pierwszy przedstawiła wyniki dotyczące odziedziczalności dermatitis digitalis (DD) dla polskiej populacji objętej projektem. Dzięki uczestnictwu w tej konferencji możemy prowadzić konsultacje z najwybitniejszymi specjalistami zajmującymi się zdrowotnością racic w celu wprowadzenia najnowszych i najskuteczniejszych metod ograniczających kulawiznę. Czytaj dalej „Dyskutujemy nad złożonym problemem kulawizn podczas sympozjum”

Wyniki oceny za rok 2018 dostępne

Na stronie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zostały właśnie opublikowane wyniki oceny za rok 2018. Zawierają one także informacje na temat zadań zrealizowanych przez CGen. Zapraszamy do zapoznania się z treścią tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – luty 2019

Zespół “CGen korekcja” był obecny na Targach Ferma 2019 w Łodzi. Tematyka zdrowotności racic była jednym z elementów omawianych podczas sesji “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”. W jej ramach wspólnie z korektorem racic Karolem Jarochem przedstawiliśmy nowoczesne podejście do walki z kulawizną. Duży nacisk położyliśmy na omówienie możliwości wykorzystania zestawień i raportów generowanych na podstawie informacji zebranych podczas korekcji racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Umiejętne użycie tych narzędzi pozwala poprawić zdrowotność racic. Uczestnicy konferencji poznali skalę problemów z racicami w naszym kraju. Z zaciekawieniem przyjęli zwłaszcza informacje o tym, jakie działania mogą podjąć aby ograniczyć straty z tytułu schorzeń racic w swoich stadach. Pokrótce zaprezentowano też osiągnięcia CGen w zakresie genetycznego doskonalenie odporności na schorzenia racic. Hodowcy oczekują szybkiego wdrożenia rutynowej oceny tej cechy, jednak ze zrozumieniem przyjęli konieczność dalszej rejestracji zdarzeń podczas korekcji racic. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną dostępną tutaj.

Zwiększaj zyski za pomocą genetyki

W sobotę 16.02.2019 w ramach Targów Ferma w Łodzi odbył się panel konferencyjny pt. “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”, którego moderatorem był dyrektor Centrum Genetycznego dr hab. Tomasz Strabel. Podczas wystąpień poruszono szeroką tematykę z obszaru doskonalenia bydła mlecznego ukierunkowanego na wyższą opłacalność produkcji.

Dr inż Agnieszka Nowosielska, dyrektor Działu Hodowli PFHBiPM przedstawiła zebranym hodowcom jak można wykorzystać genotypowanie jałówek w zarządzaniu stadem. Przedstawiono przykłady pokazujące między innymi porównanie wartości hodowlanej pełnych sióstr oraz przełożenie tej wartości na użytkowość krów. Dzięki temu hodowcy mogli przekonać się, że jest to najdokładniejsze źródło informacji o zwierzęciu. Wykorzystanie tej wiedzy do selekcji jałówek i doboru buhajów zapewnia szybkie osiągnięcie celów hodowlanych i poprawę ekonomiki stada. Czytaj dalej „Zwiększaj zyski za pomocą genetyki”

Wykorzystaj genomową ocenę jałówek – korzystaj z doświadczenia innych!

Genotypowanie jałówek to kluczowy element opłacalnej strategii remontu w stadzie. Odpowiedni wybór samic do dalszej hodowli oraz dobór buhajów do kojarzeń nigdy wcześniej nie był tak precyzyjny. Udowodniono, że dzięki informacjom uzyskanym w wyniku genotypowania jałówek łatwo jest realizować założone cele hodowlane, co przekłada się na wyższe zyski z prowadzonej produkcji. Podczas I Forum Genetycznego poznaliśmy doświadczenia francuskich i niemieckich hodowców w tym zakresie. Czytaj dalej „Wykorzystaj genomową ocenę jałówek – korzystaj z doświadczenia innych!”