Korekcja racicIndeksy (PF, NetMerit, rodzicielskie)
Inbred (ograniczanie i monitoring)Informacje o Centrum Genetycznym

Już wiemy jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada!

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym numerem czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” (2/2019), w którym na stronie 38 ukazał się nasz artykuł opisujący „Jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada?”. Depresja inbredowa jest negatywnym efektem działania inbredu, objawiającym się głównie obniżoną produkcyjnością zwierząt. Czytaj dalej „Już wiemy jak depresja inbredowa wpływa na ekonomikę produkcji Twojego stada!”

Poznajemy zdrowotność racic polskich krów w styczniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Tematy związane ze zdrowotnością racic pojawiają się coraz częściej. W najnowszym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” (1/2019) zamieszczono relację ze szkolenia wstępnego dla korektorów racic z projektu „CGen korekcja”. Dążenie do poszerzania ich wiedzy i nauka obsługi aplikacji „CGen korekcja” zapewnia prawidłową rejestrację schorzeń racic i możliwość wykorzystania tych informacji w przyszłości, zarówno przez hodowcę do bieżącego zarządzania stadem, jak i zespół Centrum Genetycznego do prowadzenia oszacowań. Czytaj dalej „Poznajemy zdrowotność racic polskich krów w styczniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła””

Odporność na schorzenia racic jest odziedziczalna

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie projektu „CGen korekcja”. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu stwierdziliśmy, że odziedziczalność odporności polskich krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej na dermatitis digitalis (DD) wynosi 0,11. Jest to wartość, która pozwala na prowadzenie skutecznej selekcji w kierunku lepszej zdrowotności racic. Czytaj dalej „Odporność na schorzenia racic jest odziedziczalna”

Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2019

We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadziliśmy wstępne analizy genetyczne dla cech zdrowotności racic. Prace rozpoczęliśmy od najczęściej występującego schorzenia, czyli dermatitis digitalis (DD). W toku analiz stwierdzono, że na zachorowalność wpływa stado, faza laktacji, sezon i miesiąc wycielenia. Na podstawie danych zebranych w okresie od 1 października 2017 do 30 września 2018 opracowano model do oceny wartości hodowlanej dla odporności zwierząt na to schorzenie, który pozwala na wyeliminowanie wpływu powyższych czynników. Uzyskane z jego wykorzystaniem wyniki są bardzo obiecujące. Potwierdziliśmy, że występowanie DD w polskiej populacji bydła rasy HF ma również podłoże genetyczne, a odziedziczalność odporności na to schorzenie wynosi 0,11. Jest to wartość porównywalna, a wielu przypadkach wyższa niż uzyskiwana w innych krajach prowadzących podobne projekty i pozwala na prowadzenie selekcji w pożądanym kierunku.
Należy pamiętać, że prowadzenie rejestracji danych i wykonywanie analiz pozwolą w przyszłości na wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla zdrowotności racic. Mamy podstawy, żeby twierdzić, że ten proces się powiedzie. Prowadzenie selekcji w kierunku odporności na DD, jest możliwe, jednak wskazane jest dalsze gromadzenie danych, które pozwoli zwiększyć dokładność tej oceny. Im więcej korekcji racic zostanie zarejestrowane, tym szybciej się to stanie. Ponadto chcąc zbudować polski indeks zdrowotności racic musimy przeanalizować inne cechy i określić odpowiadające im wagi. Hodowcy przyłączając się do projektu „CGen korekcja” nie tylko otrzymują informacje potrzebne do zarządzania stadem, ale też przyspieszają moment, w którym będą mogli doskonalić zdrowotność racic poprzez dobór buhajów, czy selekcję jałówek.

Doskonalimy umiejętności i pogłębiamy wiedzę korektorów racic

W dniach 14-15 grudnia 2018 r. zorganizowaliśmy doroczne szkolenie dla korektorów racic, którzy aktywnie rejestrują informacje w aplikacji “CGen korekcja”. Wykłady oraz weryfikację umiejętności wykonywania korekcji prowadziła dr med. wet. Andrea Fiedler z Niemiec. Szkoleniowiec uczestniczyła w wielu ciekawych badaniach dotyczących np. właściwego przeprowadzania kąpieli racic czy rodzaju bloku najefektywniej pomagającemu krowie powrócić do normalnego chodu. Szeroko omówiła także kontrolowanie Dermatitis digitalis (DD), infekcyjnej choroby racic często występującej w polskich gospodarstwach. Czytaj dalej „Doskonalimy umiejętności i pogłębiamy wiedzę korektorów racic”

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2018

Aktywni użytkownicy aplikacji “CGen korekcja” wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez dr med. wet. Andreę Fiedler (Niemcy). Głównym zagadnieniem poruszanym podczas części wykładowej była choroba Dermatitis digitalis (DD). Poznaliśmy 5-stopniowy plan jej kontrolowania oraz uczyliśmy się rozpoznawać poszczególne stadia tej choroby (M0, M1, M2, M3, M4, M4.1). Jest to szczególnie ważne, by po zaimplementowaniu ich w aplikacji w 2019 roku, rejestracja danych przebiegała prawidłowo. Podczas spotkania dyskutowaliśmy także o właściwym wykonywaniu kąpieli racic. Ich sukces zależy nie tylko od użytego środka we właściwej koncentracji, ale też od długości wanny czy wyboru właściwego usytuowania w oborze. Ponadto Andrea Fiedler przedstawiła wyniki badań porównujące skuteczność stosowania różnych rodzajów bloków w przypadku odciążania chorego palca. Oprócz prowadzenia wykładów, oceniła również umiejętności wykonywania korekcji i odciążania racic podczas korekcji wykonywanej przez uczestników szkolenia dzięki uprzejmości Agro-Polen Sp. z o.o. w Chociwelu. Nie zabrakło również czasu na przedstawienie stopnia realizacji projektu “CGen korekcja”. Każda z firm przeprowadzających korekcję otrzymała podsumowanie zarejestrowanych przez siebie danych w aplikacji. Mając na uwadze tematy proponowane do omówienia podczas szkolenia, lek. wet. Michał Ćmikiewicz podjął się przybliżenia kulawizn u krów niezwiązanych z racicami.
Dziękujemy firmie Zdrowe Racice Sp. z o.o. za pomoc w organizacji szkolenia oraz firmie Kopytko – korekcja racic Grzegorz Wyrembak za udostępnienie poskromu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia tutaj.

Projekt „CGen korekcja” – grudzień 2018

Zdrowe racice były tematem miesiąca grudnia czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”. Opisaliśmy jak interpretować informacje zawarte w zestawieniu pokorekcyjnym, generowanym za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Dodatkowo swoimi opiniami na temat pracy z aplikacją podzielili się hodowcy Barbara i Jeremiasz Wdowiakowie, u których o zdrowie racic dba korektor Karol Jaroch, uczestnik projektu “CGen korekcja”. Każda pozytywna opinia o aplikacji cieszy i pokazuje, że hodowcy korzystają z zestawień ułatwiających ocenę zdrowotności racic w ich stadach. Stale wykorzystujemy doświadczenia z innych krajów, dlatego w kolejnym artykule opisaliśmy doskonalenie zdrowotności racic w Kanadzie, o czym informowaliśmy również tutaj. W tym wydaniu czasopisma zwróciliśmy też uwagę na kulejące krowy, które nie mają problemów z racicami. Wiedzą na ten temat podzielił się kolejny uczestnik projektu – lek. wet. Michał Ćmikiewicz. Kulawizna może być wynikiem urazów np. obręczy barkowej, stawu łokciowego czy zapalenia kaletki przednadgarstkowej. Artykuł został uzupełniony zdjęciami, które ułatwiają rozpoznanie problemów w stadzie. Jak co miesiąc, nie zabrakło także i tym razem opisu kolejnej choroby z “ICAR Atlas Zdrowia Racic” – podwójnej podeszwy (DS).

Nowe wyniki oceny wartości hodowlanej wraz z dostępnością nasienia seksowanego

Ranking buhajów z nowymi wynikami oceny wartości hodowlanej jest już dostępny. Biorąc pod uwagę sugestie korzystających z rankingu, dostępność nasienia buhajów została poszerzona o jego typ – seksowane lub konwencjonalne. Od teraz poszukiwanie określonego typu nasienia staje się jeszcze łatwiejsze. Wystarczy zawęzić zakres tylko do nasienia seksowanego lub konwencjonalnego by zobaczyć, u których z 4 stacji unasieniania i 18 importerów nasienia interesujące nas nasienie jest osiągalne. Zapraszamy do korzystania z rankingu buhajów na stronie: www.cgen.pl/indeksy