Co robimy

Na bieżąco lub w razie potrzeby

Gromadzimy wyniki korekcji racic we współpracy z korektorami

Prowadzimy analizy dla wykluczenia pochodzenia i odkrywania rodziców

Odpowiadamy na pytania i zgłoszenia hodowców

  • Odpowiedzi na powtarzające się pytania umieszczamy w sekcjach pytania i odpowiedzi poszczególnych projektów
  • Możesz też wysłać pytanie na profilu CGen na Facebooku oraz w sekcji kontakt

Udostępniamy informacje o dostępności nasienia buhajów

Aktualizujemy definicje pojęć hodowlanych

Publikujemy informacje przydatne dla hodowców w postaci krótkich anonsów i szerszych analiz

Obliczamy wartości IE nowych buhajów na zlecenie naszych partnerów

Gromadzimy i kontrolujemy jakość genotypów buhajów i samic

Monitorujemy uwarunkowania rynkowe wpływające na wagi ekonomiczne

  • W razie potrzeby aktualizujemy parametry mające wpływ na wagi IE

Wykonujemy analizy i przygotowujemy opracowania na potrzeby Działu Hodowli PFHBiPM

Współpracujemy na szczeblu krajowym – uczestniczymy merytorycznie w konferencjach dla hodowców

Współpracujemy na szczeblu międzynarodowym
  • Uczestniczymy w pracach zespołów roboczych Spółdzielni EuroGenomics

Co tydzień

Obliczamy indeksy rodowodowe dla jałówek i buhajków dla wszystkich ocenianych w Polsce cech, indeksu IE i PF

Obliczamy inbred wraz z kompletnością rodowodów, oczekiwany inbred córek buhajów

  • Wyników szukaj w kartach zwierząt dostępnych w rankingach CGen, Raporcie RW Indeksy, programie do zarządzania SOL

Co miesiąc

Przygotowujemy wykaz najlepszych buhajów z nasieniem dostępnym

Sześciokrotnie w ciągu roku

Obliczamy wartości IE dla zgenotypowanych samic

Publikujemy rankingi TOP jałówek ocenionych genomowo, krów ocenionych genomowo, krów ocenionych konwencjonalnie

Trzykrotnie w ciągu roku

Obliczamy wartości IE dla wszystkich zwierząt uczestniczących w ocenie, wraz z dokładnościami

  • Wartości IE umieszczamy w rankingach CGen, Raporcie RW Indeksy, programie do zarządzania SOL

Publikujemy rankingi buhajów wraz z rankingiem krajów EuroGenomics

Publikujemy rankingi stad na bazie rodowodowego indeksu PF oraz IE

Opracowujemy analizę wyników oceny wartości hodowlanej

Obliczamy statystyki dla buhajów z danego sezonu oceny

Raz w ciągu roku

Organizujemy szkolenie z prawidłowego rozpoznawania schorzeń racic dla korektorów racic biorących udział w projekcie „CGen korekcja”

Uczestniczymy merytorycznie w organizowanych konferencjach np. Forum Genetycznym

 
 
Wróć do strony głównej klikając tutaj.