Populacja referencyjna dla cech zdrowotności racic przekroczyła 10 tys. krów!

Hodowco! Populacja referencyjna dla cech zdrowotności racic przekroczyła 10 tys. krów!
Sztuki te pochodzą ze stad, które uczestniczą w projekcie CGen korekcja, a hodowcy zdecydowali się na zgenotypowanie swoich samic. Część genotypów pozyskano we współpracy z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki temu możemy powiązać informację genomową i obserwowany fenotyp.
Wielkość populacji referencyjnej ma kluczowe znaczenie dla dokładności prowadzonej oceny genomowej. Dziękujemy, że razem z nami współtworzysz populację referencyjną i umożliwiasz tworzenie oceny genomowej nowych cech!