Potwierdzenie kompetencji Centrum Genetycznego przez Interbull

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że stworzony w Centrum Genetycznym PFHBiPM model do szacowania wartości hodowlanej cech produkcyjnych uzyskał pełną akceptację międzynarodowej organizacji Interbull. Proces walidacji obejmował weryfikację wartości hodowlanych dla wydajności mleka, wydajności białka i wydajności tłuszczu.

Tym samym organizacja Interbull potwierdziła kompetencje i możliwości obliczeniowe zespołu Centrum Genetycznego, który realizuje jedną z najważniejszych misji jaką jest optymalizacja doskonalenia bydła mlecznego.