Powiększenie bazy genotypów dla oceny nowych cech

Centrum Genetyczne zostało utworzone przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka dla rozwoju polskiej hodowli bydła mlecznego. Dążymy do poszerzenia liczby cech wchodzących w zakres oceny wartości hodowlanej, która jest jednym z istotnych elementów programu hodowlanego.

W związku z tym m.in. realizujemy projekt “CGen korekcja” gromadząc informacje o zdrowotności racic. Z radością informujemy, że podczas posiedzenia konsorcjum Genomiki Polskiej w dniu 18 czerwca 2019 r. zdecydowano o przekazaniu Centrum Genetycznemu wszystkich genotypów wykorzystywanych do oceny wartości hodowlanej w Polsce. Pozwoli nam to opracować system oceny genomowej wartości hodowlanej m.in. dla wspomnianej zdrowotności racic. W efekcie możliwe będzie dostarczenie hodowcom użytecznych informacji o wartościach hodowlanych nowych cech o wysokiej powtarzalności.