Projekt „CGen korekcja” – wrzesień 2018

Zbliża się termin trzeciego szkolenia dla korektorów chcących się przyłączyć do projektu “CGen korekcja”. Docieramy do kolejnych firm z informacją o możliwości rejestrowania wyników za pomocą aplikacji. Zależy nam na zaangażowaniu w projekt jak największej liczby korektorów, by umożliwić każdemu hodowcy stałe monitorowanie zdrowotności racic w stadzie. Dzięki automatycznie generowanym przez aplikację zestawieniom, tworzonym na podstawie informacji wprowadzonych podczas wizyty przez korektora, możliwe jest lepsze zarządzanie problemami chorób racic w stadzie. Z kolei stały dostęp do historii choroby ułatwia dobranie skutecznych działań terapeutycznych, a także podejmowanie decyzji dotyczących kontynuacji leczenia lub wybrakowania zwierzęcia. Jednocześnie objęcie rejestracją maksymalnie dużej liczby krów pozwoli na przeprowadzanie analiz genetycznych i uzyskanie wyników o wysokiej dokładności. Dzięki temu hodowcy szybciej będą mogli korzystać z indeksu zdrowotności racic, który zostanie w przyszłości włączony do indeksu ekonomicznego.