Szkolenie z rozpoznawania schorzeń racic dla korektorów

Rutynowa rejestracja informacji związanych z występowaniem schorzeń racic jest prowadzona w ramach projektu “CGen korekcja” od 6 lat. Opiera się ona na standardzie opracowanym przez ICAR i wymaga rozpoznawania schorzeń zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w “ICAR atlas zdrowia racic”. W związku z tym korektorzy uczestniczący w projekcie spotkali się 8-9 grudnia 2023 r. na szkoleniu kalibracyjnym. Celem było ujednolicenie ocen i wyeliminowanie potencjalnych rozbieżności, które mogłyby wpłynąć na jakość danych stanowiących podstawę opracowywanej przez Centrum Genetyczne oceny wartości hodowlanej.

Standaryzacja została przeprowadzona przez Williama Davy – specjalistę z Belgii, który w ramach realizacji badań do pracy doktorskiej współpracował w ciągu ostatnich 2 lat z czołówką korektorów racic z całego świata. William podzielił się także swoim doświadczeniem wykorzystywania informacji z korekcji racic w doradztwie. W efekcie dzięki wprowadzaniu zmian w warunkach utrzymania i zarządzaniu, stada z którymi współpracuje osiągają poprawę wyników oceny mobilności krów, a także parametrów produkcyjnych.

W ramach szkolenia poruszone zostały także kwestie usprawnienia działania aplikacji stosowanej do rejestracji oraz wprowadzenia w Polsce systemu certyfikacji. Omawialiśmy także temat optymalnego umieszczenia wanny do kąpieli racic oraz lokalizacji poskromu tak by zapewnić sprzyjające warunki do wykonywania zabiegów profilaktycznych bez generowania nadmiernego stresu dla zwierząt. Zalecenia zostały przygotowane przez Fina Antti Puuri z firmy 4dbarn.