Hodowco, pozostał 1 dzień do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostał 1 dzień do publikacji oceny dla DD

1 dzień do publikacji.
Czy wiesz, że ponad 45% córek pochodzących od 10% najgorszych buhajów chorowało na dermatitis digitalis (DD) w pierwszej laktacji? W przypadku 10% najlepszych buhajów jedynie 19% córek miało zarejestrowanych tę chorobę. To oznacza ponad dwukrotnie mniej zachorowań wśród córek pochodzących od najlepszych buhajów w porównaniu z córkami pochodzącymi od najgorszych buhajów.

Nasze odliczanie dobiega końca, jutro wielki dzień, bądźcie z nami w tej ważnej chwili i sprawdzajcie wartości hodowlane swoich zwierząt dla odporności na DD!
Przy tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych Hodowców do współpracy w ramach projektu CGen korekcja.

Hodowco, pozostało 5 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 5 dni do publikacji oceny dla DD

5 dni do publikacji.
Czy wiesz, że w ramach projektu CGen korekcja zgromadzono obserwacje fenotypowe pochodzące od ponad 100 tys. krów? To dzięki hodowcom i korektorom, którzy przyłączyli się do projektu, mogliśmy zgromadzić taką ilość danych do analiz. Jak często mawia prof. Mike Coffey, brytyjski specjalista z zakresu hodowli bydła, „w dobie ery genomowej króluje fenotyp”, co oznacza, że odpowiedni pomiar i rejestrowanie informacji o cechach ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania selekcji genomowej.

Hodowco, pozostało 6 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 6 dni do publikacji oceny dla DD

6 dni do publikacji.
Czy wiesz, że najnowsza metoda szacowania wartości hodowlanej pozwala na jednoczesne włączenie do obliczeń informacji rodowodowej, fenotypowej i genomowej? Dzięki temu wszystkie zwierzęta są ocenione z jednoczesnym użyciem wszystkich źródeł informacji. Nazwa — metoda jednego kroku — określa nowy, prostszy sposób szacowania wartości hodowlanej. Dotychczas genomowa wartość hodowlana w Polsce jest szacowana z wykorzystaniem metody, która wymaga dwóch etapów obliczeń.

Hodowco, pozostało 7 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 7 dni do publikacji oceny dla DD

7 dni do publikacji.
Czy wiesz, że populacja referencyjna dla odporności na dermatitis digitalis (DD) przekroczyła 10 tys. krów z fenotypem i genotypem? W przypadku szacowania genomowej wartości hodowlanej, kluczowe jest stworzenie dużej puli zwierząt, dla których jesteśmy w stanie powiązać obserwowany fenotyp z informacją genomową. Tylko wtedy będziemy mogli ocenić zwierzęta z wystarczająco dobrą dokładnością. Beneficjentem oceny genomowej są stada, które genotypują jałówki. Jeśli stada te uczestniczą również w projekcie CGen korekcja, to zgenotypowane samice od pierwszej laktacji dołączą do populacji referencyjnej dla tej cechy.

Hodowco, pozostało 8 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 8 dni do publikacji oceny dla DD

8 dni do publikacji.
Czy wiesz, że ponad 40% wszystkich zgłoszeń wprowadzonych do aplikacji CGen korekcja przez korektorów racic dotyczy dermatitis digitalis (DD)? Jest to najpowszechniejsza choroba racic rejestrowana w Polsce.
Przy tej okazji zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem dotyczącym kąpieli racic: https://holstein.pl/efektywne-kapiele-racic/

Hodowco, pozostało 9 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 9 dni do publikacji oceny dla DD

9 dni do publikacji.
Czy wiesz, że odziedziczalność odporności na dermatitis digitalis (DD) wynosi blisko 7% i jest w granicach odziedziczalności cechy ocenianej w innych krajach, w tym członków Spółdzielni EuroGenomics? Kraje te z powodzeniem wdrożyły ocenę dla tej cechy i obserwują już pierwsze efekty.°C

Rozpoczynamy odliczanie do publikacji oceny

Rozpoczynamy odliczanie do publikacji oceny

Hodowco!
Rozpoczynamy wielkie odliczanie do pierwszej publikacji oceny jednostopniowej dla dermatitis digitalis, nowej cechy zdrowotności racic, która od kwietnia 2024 będzie publikowana rutynowo. Śledź naszą stronę internetową i media społecznościowe, ponieważ w nadchodzących dniach będziemy publikować wiele ciekawych informacji dotyczących tej cechy.

Ocena jednostopniowa

Ocena jednostopniowa

Ocena jednostopniowa to nowa odsłona genomowej oceny wartości hodowlanej, dzięki której możemy uwzględnić jednocześnie wiele źródeł informacji.

Dotychczas ocena wartości hodowlanej była prowadzona w oparciu o obserwacje zwierząt oraz o spokrewnienia rodowodowe. Osobno dla osobników zgenotypowanych prowadzono genomową ocenę wartości hodowlanej. Nowy system pozwoli na uzyskanie jednolitej i spójnej oceny wartości hodowlanej zarówno dla osobników zgenotypowanych, jak i dla tych, które nie posiadają informacji o genotypie.

Skorzystają wszystkie osobniki dlatego, że nowy system zapewnia wzrost dokładności oceny. Oczywiście najwyższą dokładność uzyskają osobniki zgenotypowane, dlatego warto już teraz zapoznać się z możliwościami, jakie daje genotypowanie jałówek i krów! Wszystkie osobniki, niezależnie kiedy pozyskany będzie ich genotyp, otrzymają ocenę wartości hodowlanej z nowego systemu.

Spotkanie robocze grupy CG-IZ

Spotkanie robocze grupy CG-IZ

W dniu 20 lutego 2023 r. w Balicach odbyło się spotkanie robocze grupy CG – IZ działającej na mocy porozumienia pomiędzy PFHBiPM oraz IZ-PIB. Podczas spotkania poruszono najważniejsze kwestie, nad którymi pracujemy wspólnie w celu wdrażania innowacji i rozwoju hodowli…

Dowiedz się więcej…
Intensyfikujemy prace nad systemem oceny jednostopniowej

Intensyfikujemy prace nad systemem oceny jednostopniowej

W dniach 25-27 lipca w biurze CGen PFHBiPM odbyła się seria spotkań naszego zespołu z zespołem AbacusBio Limited. Ich celem były prowadzenie prac nad systemem jednostopniowej oceny wartości hodowlanej. Omówiono założenia merytoryczne nowego systemu, kwestie związane z optymalizacją szacowania oceny wartości hodowlanej i wdrażaniem nowej metodyki. Stanowi to istotne wsparcie w pracach wykonywanych w związku z realizacją porozumienia pomiędzy PFHBiPM a IZ PIB.