Zyski z pracy hodowlanej w Wielkopolsce

Zyski z pracy hodowlanej w Wielkopolsce

Maksymalizowanie zysków jest możliwe dzięki postępowi hodowlanemu. Konsekwentnie prowadzona przez wielkopolskich hodowców praca hodowlana przekłada się na wyższe zyski za laktację od sztuki. W stadach z województwa wielkopolskiego wartości Indeksu Ekonomicznego krów są większe o 56,4 zł/sztukę/laktację niż przeciętnie w…

Dowiedz się więcej…
Duże zróżnicowanie wartości IE wśród buhajów z dostępnym nasieniem i w populacji krów

Duże zróżnicowanie wartości IE wśród buhajów z dostępnym nasieniem i w populacji krów

W drugiej części analiz dotyczących wartości IE w kwietniowej ocenie wartości hodowlanej, prezentujemy podsumowanie wyników dla buhajów, których nasienie jest dostępne na krajowym rynku oraz charakterystykę populacji samic objętych kontrolą użytkowości w PFHBiPM. Najważniejsze informacje o IE w aktualnym sezonie…

Dowiedz się więcej…
Optymalizuj pracę hodowlaną w stadzie bydła mlecznego

Optymalizuj pracę hodowlaną w stadzie bydła mlecznego

Korzyści z produkcji mleka to fundament działalności wielu gospodarstw. Podczas II Forum Genetycznego, którego tematyka dotyczyła Indeksu Ekonomicznego oraz genotypowania, wskazano, że można zwiększać zyski przez prowadzenie selekcji nakierowanej na doskonalenie istotnych ekonomicznie cech.

Dowiedz się więcej…