Optymalizuj pracę hodowlaną w stadzie bydła mlecznego

Korzyści z produkcji mleka to fundament działalności wielu gospodarstw. Podczas II Forum Genetycznego, którego tematyka dotyczyła Indeksu Ekonomicznego oraz genotypowania, wskazano, że można zwiększać zyski przez prowadzenie selekcji nakierowanej na doskonalenie istotnych ekonomicznie cech.

Badania naukowe od lat wspierają prowadzenie hodowli bydła mlecznego. Wskazują one jak selekcjonować zwierzęta, gdy istotnych jest wiele cech, a także jak wybrać te, które przynoszą największe zyski. Na podstawie tej wiedzy i po uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych tworzy się indeksy ekonomiczne, by hodowla i produkcja mleka ze źródła utrzymania nie stały się kosztownym hobby.

Zapraszamy do wysłuchania ciekawych wykładów przedstawionych podczas II Forum Genetycznego, które są dostępne na stronie cgen.pl/forum-genetyczne/.