Zyski z pracy hodowlanej w Wielkopolsce

Maksymalizowanie zysków jest możliwe dzięki postępowi hodowlanemu. Konsekwentnie prowadzona przez wielkopolskich hodowców praca hodowlana przekłada się na wyższe zyski za laktację od sztuki. W stadach z województwa wielkopolskiego wartości Indeksu Ekonomicznego krów są większe o 56,4 zł/sztukę/laktację niż przeciętnie w kraju.

Informacje te zostały przedstawione przez dr Katarzynę Rzewuską w trakcie wykładu pt. “Indeks Ekonomiczny – nowe narzędzie do optymalizowania postępu hodowlanego”
podczas wydarzenia “Od pola i zagrody do stołu – czyli dziedzictwo Wielkopolski” 27.08.2020 r. w Sielinku. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia, które rozpoczyna się w 4 godzinie 33 minucie nagrania dostępnego tutaj

Natomiast w 2 godzinie 53 minucie materiału można usłyszeć odpowiedzi na pytania o to w jaki sposób w Indeksie Ekonomicznym uwzględniono koszty produkcji oraz jakie są oczekiwania hodowców względem rozwoju oceny wartości hodowlanej w Polsce.